Zoek binnen hvdsg.nl...

Over sportdorp

Een Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten. Dit in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs. Het sportaanbod wordt vernieuwd, sportactiviteiten of –modules worden aangeboden, drempels van lidmaatschap worden weggenomen en men kan flexibel sporten. Inwoners raken verbonden en betrokken bij Sportdorp door middel van een gratis lidmaatschap.

De samenwerking tussen verenigingen maakt het besturen van een vereniging makkelijker, er zijn meer vrijwilligers actief en het kader speelt efficiënter in op de vraag van inwoners. De vereniging wordt daarmee een plek voor jong en oud en voor mensen die ongebonden willen sporten.

Voorbeelden van succesvolle flexibele sportactiviteiten in Sportdorpen, georganiseerd door sportverenigingen: Floorball, hardlopen in groepsverband, Zumba, circuittraining, Nordic Walking, stuitbal, cursus valpreventie en zelfverdediging.

Sportvereniging; ons dorp. Een centrumplek; een gezonde, sportieve en veilige omgeving, als trefpunt van het dorp, met continu sportaanbod, de hele dag door, verzorgd door verschillende sportverenigingen en andere sportaanbieders, in samenwerking met elkaar en met andere lokale partners, voor jong en oud, voor gezonde en minder gezonde mensen, een levenlang sporten. Een sportdorp!

Samenwerking sportverenigingen vergroot leefbaarheid
Huis voor de Sport Groningen helpt verenigingen bij een lokale investering in sport en bewegen. Sportdorp zorgt voor toename van leefbaarheid in een dorp of wijk en vitaliteit van de inwoners. Dit als gevolg van samenwerking tussen sportverenigingen en het vernieuwen van het sportaanbod. Na intensieve begeleiding van de Sportdorpcoördinator ontstaat er na verloop van tijd een zelfvoorzieningsituatie in het dorp of de wijk. Het samenwerkingsverband Sportdorp blijft bestaan door inzet van vrijwilligers en betrokkenen.

Op dit moment zijn er 10 Sportdorpen in de provincie Groningen. Landelijk zijn er maar liefst 69 Sportdorpen.