Zoek binnen hvdsg.nl...

SchoolSportClub

SchoolSportclub (SSC) is gebaseerd op het project Schoolsportvereniging in Rotterdam. De focus van SSC ligt op wijken waar weinig kinderen sporten, relatief veel overgewicht voorkomt en waar weinig sportverenigingen zijn met een sterke jeugdafdeling. Deelnemende sportverenigingen komen hierbij naar het kind toe. Dit door vlakbij en meteen na schooltijd activiteiten te organiseren. Zo wordt de sportvereniging zichtbaarder voor kind en ouders.

Bewegingsstimulering in directe woon- en leefomgeving

Een SchoolSportClub is een samenwerkingsverband tussen één of meerdere scholen en tenminste vier sportverenigingen. De trainingen worden aangeboden op school, in een gymlokaal, op het schoolplein of het speelplein in de buurt. Dit maakt de SSC laagdrempelig en toegankelijk.

Doel van de SSC is kinderen in de basisschoolleeftijd die wonen en leven in wijken waar vrijwel geen sportverenigingen zijn gesitueerd, de optimale mogelijkheid bieden om in hun directe woon- en leefomgeving in georganiseerd verband structureel te sporten met als ultiem doel het lidmaatschap van een sportvereniging.

Werkwijze

De SSC organiseert twee keer per jaar een kick off om kinderen te enthousiasmeren voor de verschillende deelnemende sportverenigingen. Daarna volgen drie tot zes trainingen die gratis worden aangeboden door de sportvereniging binnen de SSC. Na de introductietrainingen organiseert de projectleider  in samenwerking met de deelnemende sportvereniging(en) een ouderbijeenkomst om ouders en kinderen voor te lichten over de mogelijkheden van deelname aan SSC. De onderwerpen die naar voren komen zijn; lidmaatschap, contributie, mogelijkheden sportfonds en stichting leergeld, materiaalaanschaf en hoe het mogelijke traject er na de introductieperiode uit gaat zien.

Belangstellende kinderen kunnen voor één lid worden van de SSC. Na het jaar wordt getracht de kinderen definitief over te hevelen naar de vereniging.

Beoogde effecten

De SSC moet de volgende effecten opleveren:

  • Kinderen nemen deel aan het verenigingsleven en hebben structurele momenten om te sporten.
  • Afname van bewegingsarmoede
  • Hoger percentage kinderen dat lid is van een sportvereniging
  • Vergroten en versterken van jeugdafdelingen van de verenigingen
  • Ouders nemen deel aan de sportcultuur van hun kind

SchoolSportClub in de stad Groningen

Drie basisscholen in de stad Groningen werken sinds een jaar met groot succes nauw samen met zes sportverenigingen. In de stad Groningen doen de Bisschop Bekkerschool (Paddepoel), De Wegwijzer (Selwerd) en De Pendinghe (Tuinwijk) mee aan SchoolSportclub. Bij de kick-off van het project, hebben 350 kinderen kennis gemaakt met de SchoolsportClub, waarna 106 kinderen lid zijn geworden. Zij zijn ondergebracht bij zes verenigingen.

Meer informatie over SchoolSportClub?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de SchoolSportClub? Neem dan contact op met Willem Kluin, per e-mail w.kluin@hvdsg.nl of via telefoonnummer 06-26975437