Zoek binnen hvdsg.nl...

Daily Mile

The Daily Mile in de provincie Groningen op de kaart!


Fittere kinderen door 15 minuten per dag (hard)lopen op school!

Eén van de mogelijkheden om jeugd op een simpele en goedkope manier in beweging te brengen en te houden is het uit Schotland overgewaaide initiatief “The Daily Mile”. Landelijk groeit het project, maar toch doen er in Groningen nog maar weinig scholen mee. Huis voor de Sport Groningen (HvdSG) wil een impuls geven om dit aantal vergroten.

Blije en fitte kinderen door middel van 15 minuten per dag (hard)lopen op school. Hierdoor wordt al 25% van de dagelijkse beweegnorm gehaald. Kinderen rennen 15 minuten buiten in de frisse lucht op een plaats waar ze iedere dag zijn, namelijk op school.

Sportcoaches HvdSG stimuleren en faciliteren
Huis voor de Sport Groningen wil de kans aangrijpen om The Daily Mile in Groningen op de kaart te zetten en scholen te stimuleren en faciliteren om kinderen meer in beweging te brengen.
Een eerste verkenning in Groningen maakt duidelijk dat bovenschoolse directies en leerkrachten over het algemeen positief zijn over “The Daily Mile”. De inzet van lokale Sportcoaches van Huis voor de Sport Groningen kan deze positieve houding alleen nog maar versterken. Zij gaan een aanjaagrol vervullen, waarbij de ondersteuning, naast het enthousiasmeren, onder andere bestaat uit een omgevingsanalyse en het uitzetten van een veilige route.

Good practice 2018 op CBS De Lichtboei in Oostwold (gemeente Oldambt)

Structurele inbedding
Doel is om The Daily Mile onderdeel te maken van een keuzepakket voor scholen die werken aan een gezonde leefstijl. Het streven is uiteindelijk om het structureel in te bedden in het gezondheidsbeleid van scholen.

Meer informatie
Kijk eens op www.thedailymile.nl. Ook aan de slag met The Daily Mile? Neem contact op met sportconsulent Siebren van der Molen via Tel. 050 87 00 100 of mail naar s.vandermolen@hvdsg.nl