Zoek binnen hvdsg.nl...

Beweegplezier vanaf 4

Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Stilzitten moeten ze leren, bewegen niet. Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen. Kinderen die veel (buiten) spelen zijn beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien.

De thuissituatie (ouders), de school en opvang (groepsleiding) zijn bij uitstek geschikt om een gezonde leefstijl te promoten. Iedereen die tijdens school- of opvanguren werkt met kinderen van 4-12 jaar heeft de unieke mogelijkheid spel- en beweegactiviteiten aan te bieden. Dagelijks bewegen hoort daarom een vast onderdeel te zijn, ook op de buitenschoolse opvang. Belangrijk is dan dat leiding beschikt over voldoende expertise, zelfvertrouwen en ideeën om spel- en beweegactiviteiten uit te voeren. Beweegplezier vanaf 4 vergroot de kennis en vaardigheden van pedagogische medewerkers binnen de professionele opvang om kinderen op een eenvoudige en uitdagende manier te laten bewegen.

Voor wie?
De cursus Beweegplezier vanaf 4 ondersteunt en schoolt professionals die (willen) werken met de kinderen in de basisschoolleeftijd.

In de praktijk
Beweegplezier vanaf 4 daagt kinderen uit om te spelen en te bewegen en het plezier te ervaren van bewegen en spelen. De werkwijze wordt toegepast binnen opvangorganisaties waar kinderen van 4-12 jaar komen. Groepsleiding of begeleiders worden in een training toegerust om met de kinderen spelenderwijs te bewegen. De training richt zich op het aanleren van vaardigheden zoals creativiteit, begeleiding en spelinzicht. Beweegplezier vanaf 4 integreert spelenderwijs bewegen en spel met eenvoudige materialen in de dagelijkse structuur van een buitenschoolse opvang of naschoolse opvang. 
 

Beweegplezier vanaf 4 op de opvanglocatie houdt in:

  • Elke dag Beweegplezier vanaf 4 activiteiten, in het totaal een uur bewegen.
  • Opbouw in aanbod in leeftijd en moeilijkheid.
  • Een activiteit moet minimaal 10 minuten duren, gedurende de dag kunnen 6 activiteiten worden aangeboden.
  • Alle kinderen moeten mee kunnen doen.
  • Pedagogisch medewerkers doen zelf mee, begeleiden actief de activiteiten

Organisatie
De cursus Beweegkriebels wordt in bepaalde perioden van het jaar provinciebreed of regionaal georganiseerd door Huis voor de Sport Groningen. Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen kunnen ook intern een cursus laten verzorgen. Om een cursus te kunnen organiseren zijn er minimaal 11 cursisten nodig. Het maximum aantal cursisten per groep bedraagt 15.

Maatwerk
In samenspraak met uw organisatie kunnen wij ook een scholing van twee of meer bijeenkomsten of een eenmalige themabijeenkomst verzorgen.

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, bijvoorbeeld over de kosten en mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Sandra Soppe, Huis voor de Sport Groningen, via telefoonnummer 06-26975394 of e-mail s.soppe@hvdsg.nl