Zoek binnen hvdsg.nl...

Beweegkriebels

Televisie kijken, computerspelletjes spelen, “wandelen” in de wandelwagen. Jonge kinderen bewegen tegenwoordig steeds minder. Eén op de zeven kinderen is te dik. Door te weinig bewegen, in combinatie met een verkeerd voedingspatroon, treedt bij steeds meer kinderen vanaf drie jaar overgewicht op. In de eerste drie levensjaren wordt hiervoor de basis al gelegd. Overgewicht is volksziekte nummer één aan het worden. Voorkomen is beter dan ‘genezen’!

Beweegkriebels richt zich op professionals die werken met baby’s, dreumesen en peuters. Tijdens de cursus Beweegkriebels leren professionals hoe ze op een eenvoudige manier en zonder extra kosten beweegactiviteiten kunnen aanbieden op hun kinderopvangorganisatie. Deze beweegactiviteiten worden zo georganiseerd dat ze makkelijk zijn in te passen in de reguliere taken van een kinderdagverblijf- of peuterspeelzaalleidster. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan gezonde voeding, en hoe dit onderwerp samen met bewegen in een leuke ouderavond te passen. De docenten zijn door het Huis voor Beweging Beweegkriebels-trainers.

Programma
Afhankelijk van de wensen van de organisatie bestaat de cursus uit drie tot zeven bijeenkomsten. Elke bijeenkomst staan verschillende thema’s centraal. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.:

  • Organisatievormen
  • Didactiek
  • Materiaalkeuze

Deze onderwerpen zijn gerelateerd aan de ontwikkelingsfase van het kind. Tijdens één bijeenkomst staat het organiseren van een ouderavond centraal. Daarbij gaat de meeste aandacht gaat uit naar het adviseren van de ouders:

  • Hoe wordt gezonde voeding en verantwoorde tussendoortjes een vanzelfsprekendheid voor het kind en de ouders?

  • Hoe kun je makkelijk en leuk bewegen met je kind

Cursisten maken video-opnames van hun in hun eigen praktijksituatie. In de nabespreking geven zowel docent als medecursisten feedback op het praktijkmateriaal.

Voor wie?
De cursus beweegkriebels is bedoeld voor professionals van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die werken met kinderen van nul tot vier jaar.

Organisatie
De cursus Beweegkriebels wordt in bepaalde perioden van het jaar provinciebreed of regionaal georganiseerd door het Huis voor de Sport Groningen. Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen kunnen ook intern een cursus laten verzorgen. Om een cursus te kunnen organiseren zijn er minimaal 11 cursisten nodig. Het maximum aantal cursisten per groep bedraagt 15.

Maatwerk
In samenspraak met uw organisatie kunnen wij ook een scholing van twee of meer bijeenkomsten of een eenmalige themabijeenkomst verzorgen.

Kosten
Als u informatie wilt over de kosten van deze cursus, kunt u contact opnemen met Huis voor de Sport Groningen, 050 - 8700100.

Overig
Cursisten dienen alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, huiswerk opdrachten en een videoanalyse te maken. Bij afwezigheid van een bijeenkomst ontvangt de cursist een deelcertificaat. De cursus wordt afgesloten met een algehele evaluatie.