Zoek binnen hvdsg.nl...

B-Fit

In de laatste decennia is het aantal kinderen dat overgewicht heeft verdubbeld. Eén op de zes Nederlandse kinderen is te dik en deze stijgende tendens blijft bestaan.

B-Fit laat kinderen, ouders en docenten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. Dit gebeurt in samenwerking met lokale- en regionale partners, zoals sportaanbieders en de GGD. Kinderen worden ervan bewust gemaakt dat fit zijn niet alleen goed voor je is, maar dat het vooral ook leuk is om mee bezig te zijn. B-Fit beïnvloedt het gedrag door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken binnen één totaalprogramma met begeleiding van een B-Fit coach.

Doelstelling
Het doel van het programma is het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 15 gedurende twee tot drie jaar. Het effectieve programma levert een bijdrage aan de gezondheid van kinderen. Kinderen leren op school een gezonder leefpatroon aan, waarbij ook de sociale omgeving van het kind, zoals de leerkrachten en de ouders bij het programma worden betrokken. Met B-fit wordt structureel aandacht besteed aan gezondheid.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau TNO is gebleken dat bij deelnemende scholen het aantal kinderen met overgewicht daalde van 17,3 naar 14,8 procent.

Doelgroep
B-Fit wordt uitgevoerd op peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen, basisscholen en voortgezet onderwijs. De primaire doelgroep van het project B-Fit bestaat uit jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 15 jaar. Daarnaast worden ook ouders pedagogisch medewerkers, groepsleerkrachten, docenten en directie nauw betrokken.

B-Fit in de provincie Groningen
Op dit moment wordt op 18 basisscholen en 2 voortgezet onderwijsscholen in de provincie Groningen gewerkt met het B-Fit programma middels de begeleiding van een B-Fitcoach. Tevens zijn er 3 basisscholen en 1 voortgezet onderwijsschool die na de begeleiding het programma B-Fit zelfstandig voortzetten.

Meer informatie?
Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Fanny van Eijden, via telefoonnummer 06-26975404 of per e-mail f.vaneijden@hvdsg.nl