Zoek binnen hvdsg.nl...

Re-integratie via sport en bewegen

In bepaalde gebieden in de provincie Groningen is sprake van een grote werkloosheid. Door de economische recessie zijn bedrijven failliet gegaan en trekken bedrijven als gevolg van de krimp weg uit de provincie. Voor inwoners van de provincie Groningen is het hierdoor moeilijker om überhaupt vanuit school een baan te vinden. En wanneer mensen eenmaal werkloos zijn, is het nog moeilijker om weer een baan te vinden. Gevolg is dat mensen langdurig werkloos zijn, wat weer allerlei effecten kan hebben op bijvoorbeeld  gezondheid, deelname aan de maatschappij, gevoel van eigenwaarde dat afneemt, etc. De stap naar werk (betaald of onbetaald) kan hierdoor steeds groter en moeilijker worden.

Bevorderen participatie

Doel van het programma is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en in beweging te brengen. Door de maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie te bevorderen. Sport en bewegen kan daarbij doel en middel zijn. Sport activeert en verbindt. De Groninger sportclub staat vaak centraal en heeft meer te bieden dan een plek waar mensen samen komen om te bewegen voor een gezonde leefstijl. De sportclub is ook een plek waar men allerlei vaardigheden kan leren. Daarnaast blijkt de sportclub een vindplaats voor werk, bij de club zelf of bij ondernemers die zijn verbonden aan het netwerk van de sportclub. Op die manier kunnen mensen relevante werkervaring opdoen of de kans op werk vergroten.

http://www.huisvoordesportgroningen.nl/uploads/fckconnector/48e6f20b-1006-4bbf-a43b-f00cb2ce0526

Ons streven is dat, door gezamenlijke inspanning, kwetsbare burgers een aantal treden hoger op de participatieladder komen te staan.

MoveOn!
Daartoe hebben we het project MoveOn! ontwikkeld. Een beweeg- en leefstijlprogramma dat mensen helpt om (weer) deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten buitenshuis. Een maatwerkprogramma dat mensen helpt om actiever te worden op een voor hen haalbaar niveau. Zie de folder voor meer informatie over MoveOn!

Wilt u meer weten over het project?

Neem dan contact op met Janny Dekker van Huis voor de Sport Groningen. Tel. 050-8700100 of 06-33307451, E-mail: j.dekker@hvdsg.nl.