Zoek binnen hvdsg.nl...

Over aangepast bewegen & sport

Heeft u een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische aandoening en wilt u meer weten over sport- en beweegmogelijkheden in provincie Groningen? Wilt u graag meer informatie of advies? Of wilt u graag een sport beoefenen die nog niet wordt aangeboden? Neem dan contact met ons op.

Deskundigheidsbevordering
Huis voor de Sport Groningen biedt themabijeenkomsten aan gericht op omgaan met mensen met een beperking binnen de sportvereniging. Dit kan zowel gaan om verenigingen met een aanbod aangepast sporten, als ook om verenigingen met regulier aanbod waar mensen met een beperking aan deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan een bijeenkomst over autisme of sporten en bewegen voor mensen met een chronische aandoening.

Ondersteuning nodig?
Wilt u graag nieuw aanbod creëren voor mensen met een beperking en kunt u hierbij ondersteuning gebruiken? Huis voor de Sport Groningen helpt u om nieuw aanbod op te zetten. Voor de werving van deelnemers kunnen we bijvoorbeeld ons netwerk en communicatiekanalen inzetten of helpen bij het voorlichten van andere verenigingsleden over omgaan met de doelgroep.

Samen sterker
Bewegen en gezondheid worden steeds belangrijker. Onderzoek wijst uit hoe groot het belang en de winst van bewegen zijn, niet alleen qua gezondheid maar ook maatschappelijk gezien. Dit geldt zeker wanneer we kijken naar de doelgroep mensen met een beperking en/of chronische aandoening.

Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met de doelgroep mensen met een beperking. Denk aan zorginstellingen, sportverenigingen, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, GGD, gemeenten, huisartsen, fysiotherapeuten, e.a.. Bij deze organisaties komt steeds meer aandacht voor de thema’s gezondheid en bewegen. Toch gebeurt het nog te vaak dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt waardoor tijd en kennis verloren gaan. Daarom wil Huis voor de Sport Groningen graag met u samenwerken. Wij kunnen voor u de spin in het web zijn, de link zijn van en naar andere organisaties, samen plannen maken, financieringsbronnen zoeken en uitvoering geven aan projecten.

In de praktijk
Voorbeelden van projecten die Huis voor de Sport Groningen samen met instellingen en organisaties heeft uitgevoerd of uitvoert:

  • Sportloket UMC Groningen voor patiënten
  • Provinciaal onderzoek aangepast sporten
  • Kennismakingsclinics en nieuwe sportgroepen
  • Thema- en netwerkbijeenkomsten
  • Lentis beweegt
  • Sportstimuleringsproject voor mensen met een verstandelijke beperking