Zoek binnen hvdsg.nl...

De vier Westerkwartiergemeenten (gemeenten Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast) voeren een onderzoek uit naar de wensen en behoeften die mensen met een beperking of chronische aandoening hebben op het gebied van sport en bewegen. Door middel van het onderzoek wordt in beeld gebracht waarom mensen met een beperking of chronische aandoening wel of niet sporten en bewegen, waar mensen momenteel actief zijn en aan welk sport- en beweegaanbod eventueel nog behoefte is.

Vragenlijst
D
e vragenlijst is bedoeld voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening in de leeftijd van 6 tot 65 jaar, woonachtig in het Westerkwartier. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking, een chronische aandoening, stoornis in het autistisch spectrum en/of ADHD. Soms is er wel sprake van een beperking, maar kunnen mensen gewoon meedoen met regulier sportaanbod. Het onderzoek richt zich niet op deze groep. Ook wanneer mensen al wel ergens sporten, worden ze gevraagd de vragenlijst in te vullen. Ook de antwoorden waarom mensen al bewegen en waar ze aan sport doen biedt namelijk waardevolle informatie.

Meedoen aan het onderzoek
Heeft u een beperking of chronische aandoening, woont u in het Westerkwartier en wilt u meedoen aan het onderzoek? Klik dan hier om de vragenlijst in te vullen.

Wanneer het niet mogelijk is om de vragenlijst digitaal in te vullen, kunt u een papieren versie opvragen. Dit kan bij Ricardo Hazenberg van Huis voor de Sport Groningen (e: r.hazenberg@hvdsg.nl of t: 050-8700100).