Zoek binnen hvdsg.nl...

Healthy Ageing Network

Healthy Ageing Network Noord-Nederland

Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) is het kennis- en ontwikkelingscluster op het gebied van gezond ouder worden. Hierin werken bedrijven, overheden en (zorg)kennisinstellingen met elkaar samen om antwoorden te vinden op fundamentele vragen als: waarom wordt de ene mens ouder in goede gezondheid en de ander niet? Inmiddels werken zo’n 170 bedrijven en organisaties in diverse clusters met elkaar samen. Deze systematische manier van samenwerken moet gaan bijdragen aan de ontwikkeling van een betere kwaliteit van leven op oudere leeftijd, maar levert bovendien substantiële economische en maatschappelijke activiteiten op.

De uitdaging om door innovatie langer gezond te blijven, vraagt om fundamentele doorbraken op kerngebieden die ziekte en gezondheid bepalen, in het bijzonder op het gebied van Life Sciences, Food & Nutrition, Medical Technology, Care & Cure en Healthy Lifestyle. Door de schaal, de natuurlijke samenhang van de regio, de nationale en internationale netwerken, de beschikbare kennis en de korte lijnen met het bedrijfsleven, is Noord-Nederland een logische proeftuin voor innovaties en nieuwe zorgconcepten.

Onlangs heeft onze regio erkenning gekregen voor het vermogen oplossingen te ontwikkelen voor een ouder wordende samenleving. Noord-Nederland is door de Europese Commissie aangewezen als voorbeeldregio voor de rest van Europa op het gebied van Active & Healthy Ageing.

Meer informatie over HANNN vindt u via onderstaande link naar de website.

www.hannn.eu