Zoek binnen hvdsg.nl...

Partnerplatform. Gezonde Winst.

Als deelnemer van het Partnerplatform van Huis voor de Sport Groningen zorgt u er elke dag opnieuw voor dat zoveel mogelijk mensen, van kinderen tot senioren, van werknemers tot mensen met een beperking, vaker bewegen. Beweging die bijdraagt aan een gezonde en actieve leefstijl en die onze provincie goed doet. Breedtesport die mensen verbindt, talent stimuleert en mensen gezonder maakt. Van gemeente tot provincie, van vereniging tot onderneming. Omdat we samen meer kunnen en meer weten binnen ons waardevolle netwerk. Omdat een gezond leven zorgt voor gelukkige inwoners, een lager ziekteverzuim en uiteindelijk een hogere kwaliteit van leven én productiviteit. Zo zorgen we samen voor gezonde winst. Voor u, voor iedereen.

Maak kennis met het Partnerplatform

Bij het Partnerplatform zijn er verschillende vormen van lidmaatschap en thema’s waar u zich als bedrijf aan kunt verbinden. Lidmaatschappen en thema’s die perfect passen bij uw bedrijf en werkveld en waar u ongetwijfeld een goed gevoel aan overhoudt. Zo kunt u op uw eigen manier bijdragen aan een gezonde winst voor iedereen, en een goed gevoel voor u. Een gevoel dat u weer met trots kunt delen met uw (potentiële) klanten, netwerk of doelgroep(en), mocht u dat willen.

Gezonde winst: welk thema past bij uw bedrijf?

Sportieve Gezonde Jeugd
Scoren met bewegen, voor nu en voor later. Want door te bewegen zijn kinderen niet alleen gezonder, maar kunnen zij zich ook op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk vlak optimaal ontplooien. Door uw bijdrage aan het thema Sportieve Gezonde Jeugd kunnen scholen en daarmee kinderen en hun ouders deelnemen aan het project de Sportieve Gezonde School. Een project waarbij kinderen gedurende 16 weken lang bewegingsonderwijs krijgen van een vakleerkracht en daarnaast krijgen zij extra bewegmomenten aangeboden tijdens en na schooltijd. Het aanbod is veelzijdig en gevarieerd, zodat kinderen ontdekken wat hun talenten zijn en welke sport(en) ze leuk vinden.

Versterking sportverenigingen en leefbaarheid
De rol van de de sportvereniging verandert. Sport wordt niet langer alleen als doel gezien, maar steeds meer als middel. Sportverenigingen krijgen hierdoor een steeds grotere maatschappelijke rol. Bij het thema versterking sportverenigingen en leefbaarheid draagt uw bedrijf bij aan het versterken van sportverenigingen om deze rol te vervullen. Dit doen we via projecten als 'Sportdorp' en de 'Open Club', waarbij sportverenigingen gestimuleerd worden om lokaal samen te werken met andere (sport)verenigingen en organisaties. Want door lokale samenwerkingsverbanden te realiseren kunnen krachten gebundeld worden en kan aan (sport)behoeften van inwoners voldaan worden. De (sport)participatie neemt toe en de leefbaarheid in het dorp/buurt wordt vergroot.

Aangepast in beweging
Iedereen moet kunnen bewegen. Van jong tot oud, met of zonder beperking. Bij het thema Aangepast in beweging draagt uw bedrijf bij aan het stimuleren en activeren van mensen met een beperking en/of chronische ziekte. Door uw bijdrage kunnen wij, samen met gemeenten, welzijns- en patiëntenorganisaties, sport- en beweegactiviteiten organiseren. Hierdoor krijgen meer mensen met een beperking en/of chronische ziekte de mogelijkheid om te sporten en bewegen.

Meerwaarde voor uw bedrijf

  • Uw (potentiële) klanten, netwerk of doelgroep(en) zien dat u het belangrijk vindt om een bijdrage te leveren aan een sportieve en gezonde provincie; dit komt uw bedrijfsimago ten goede.
  • Het partnerschap biedt uw bedrijf de mogelijkheid om in contact te komen met het netwerk van Huis voor de Sport Groningen van sportverenigingen, onderwijsinstellingen, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere partners van het Partnerplatform

Onze partners

Bekijk hier de partners die een gezonde winst voor onze provincie van belang vinden.

Heeft u interesse in het Partnerplatform?

Voor meer informatie of een verkennend gesprek kunt u contact opnemen met Karin Zwart, k.zwart@hvdsg.nl of Bianca Bus,  b.bus@hvdsg.nl