Zoek binnen hvdsg.nl...

Sportkracht Noord

Huis voor de Sport Groningen vormt samen met Sport Fryslân, SportDrenthe, Topsport NOORD, NOC*NSF, VSG Noord, het district KNVB Noord, de Hanzehogeschool Groningen Instituut Sportstudies en VNO-NCW Noord de kerngroep van Sportkracht Noord, partner van het Olympisch Netwerk NL’, actief in Noord Nederland.

De kracht van sport wordt breed gezien en erkend door de kernpartners en diverse stakeholders. Voor de ontwikkeling van het sportbeleid in Noord-Nederland betekent dit de mogelijkheid om een integraal sportbeleid voor de drie noordelijke provincies te ontwikkelen. De tijd is hier rijp voor en ook voor provincies, gemeenten, geledingen van sportbonden en andere partijen liggen hier veel mogelijkheden.

Het netwerk strekt zich uit in het hele Noorden. Door de gebundelde ervaring van de Noordelijke partners willen we optimale maatschappelijke spin off bereiken waarbij de kracht van sport wordt ingezet. De partners nemen initiatieven en brengen andere partijen bij elkaar.

Het netwerk strekt zich uit in het hele Noorden. Door de gebundelde ervaring van de Noordelijke partners willen we optimale maatschappelijke spin off bereiken waarbij de kracht van sport wordt ingezet. De partners nemen initiatieven en brengen andere partijen bij elkaar. De thema's waarop Sportkracht Noord zich de komende jaren richt zijn: ‘Presteren’, ‘Meedoen’, ‘Vitaal Noorden’, ‘Ruimte’ en ‘Beeld’.