Zoek binnen hvdsg.nl...

Fonds Gehandicaptensport

Als één team achter de sporters met een handicap.
Omdat iedereen moet kunnen sporten, omdat niemand buitenspel mag staan.


Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap mogelijk te maken, het sportaanbod te verbeteren en vergroten en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport. Om als gehandicapte te kunnen sporten is meer nodig. Denk hierbij dan aan het toegankelijk maken van sportaccommodaties, aangepast sport- en spelmateriaal en extra begeleiding. Fonds Gehandicaptensport zet zich in om deze extra financiële drempels weg te nemen, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van subsidies aan (sport)organisaties zonder winstoogmerk, het financieren van sportevenementen, het stimuleren van de gehandicaptensport en het geven van voorlichting. Fonds Gehandicaptensport en Huis voor de Sport Groningen hebben de handen in één geslagen, met als doel meer mensen met een handicap te laten sporten.

Samenwerking Huis voor de Sport Groningen en Fonds Gehandicaptensport
Fonds Gehandicaptensport kan haar doelstellingen niet alleen realiseren. Zo helpen vele vrijwilligers, donateurs, sponsors, ambassadeurs en partners om de ambitie "Sport voor iedereen met een handicap mogelijk maken" verder invulling te geven. Ook Huis voor de Sport Groningen en Fonds Gehandicaptensport hebben hun handen ineen geslagen. Samen, als één team achter de sporters met een handicap. Omdat iedereen moet kunnen sporten, omdat niemand buitenspel mag staan

Huis voor de Sport Groningen werkt met het lessenpakket van het landelijke voorlichtingsproject (S)Cool on Wheels. Fonds Gehandicaptensport heeft dit project ontwikkeld met als missie om basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 voorlichting te geven en zo meer aandacht, respect en begrip te genereren voor mensen die leven en sporten met een handicap.


Sta ook als één team achter de sporters met een handicap.
Samen kunnen we er voor zorgen dat iedereen met een handicap gewoon in de buurt kan sporten. Dit kan door het starten van een sportaanbod voor mensen met een handicap bij de eigen vereniging. Ook kunt u de sporters met een handicap steunen door tijdens de Nationale Collecteweek van Fonds Gehandicaptensport te collecteren of een eigen fondsenwervende actie te starten. Kijk voor meer informatie op: www.fondsgehandicaptensport.nl