Zoek binnen hvdsg.nl...

De Groene 4 Mijl

Blijf bewegen!

Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen. We willen zoveel mogelijk Groningers in beweging brengen en houden door het ontwikkelen en organiseren van sport- en beweegprojecten. Dit doet Huis voor de Sport Groningen lokaal op beleids-, coördinerend en uitvoerend niveau. Met sport en bewegen als middel wordt een gezond, vitaal en leefbaar Groningen gestimuleerd, waarin mensen verbonden zijn met elkaar.

Huis voor de Sport Groningen maatschappelijk partner Groene 4 Mijl

Huis voor de Sport Groningen is maatschappelijk partner van de Groene 4 Mijl, omdat wij Groningers van jong tot oud stimuleren om te (blijven) bewegen! Daarnaast is de aantrekkelijkheid van onze provincie als openbare beweegruimte voor recreanten, sporters en toeristen, vaak nog een zorgvuldig bewaard geheim. De Groene 4 Mijl is een event dat dit geheim onthult, mensen in beweging brengt en beweegplezier stimuleert. En dat in een groene omgeving.