Zoek binnen hvdsg.nl...

Buurtsportcoach Academy Noord

De Buurtsportcoach Academy is hét platform voor buurtsportcoaches in Drenthe, Friesland en Groningen om vakkennis en -vaardigheden op te doen. De Buurtsportcoach Academy geeft een kwaliteitsimpuls aan de kennis en vaardigheden van buurtsportcoaches waardoor zij in staat zijn om de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen (beter) te benutten.

De Buurtsportcoach Academy bestaat uit 3 pijlers:

  1. Kennisdeling; Intervisie
  2. Ontwikkeling kennis/vaardigheden: Intervisie/coaching
  3. Netwerk: verbreding netwerk, leren van elkaar

Aanleiding
Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de zogenaamde buurtsportcoaches. De buurtsportcoach mag voor alle leeftijden en doelgroepen worden ingezet. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als tenminste in een andere sector ( bv zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg) dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Van de (jonge en soms nog onervaren) buurtsportcoaches wordt een multifunctionele inzet gevraagd voor meerdere doelgroepen en met een verscheidenheid aan partners in diverse werkvelden. Ter ondersteuning aan de buurtsportcoaches om voldoende kennis en vaardigheden op te doen voor de gevraagde multifunctionele inzet te realiseren, zorgt de Buurtsportcoach academy voor een goed scholingsprogramma. Met als doel de kwaliteit van de buurtsportcoaches te waarborgen. 

Scholingsaanbod
Je vindt het scholingsaanbod voor het komende half jaar hieronder. Tevens houden we je graag op de hoogte via de nieuwsbrief van de Buurtsportcoach academy. Deze wordt alleen verstuurd zodra er nieuw aanbod bekend is. Hierin tref je dan ook gelijk de aanmeldlink aan. Je ontvangt gemiddeld tussen 3-5x per jaar een nieuwsbrief met een nieuw aanbod. Voor deze nieuwsbrief dien je je aan te melden i.v.m. de AVG wetgeving.

Betrokken organisaties
De Buurtsportcoach Academy Noord is een initiatief vanuit SportKracht Noord. Hierin zijn vertegenwoordigd: Sport Fryslân, SportDrenthe, Topsport NOORD, NOC*NSF, VSG Noord, het district KNVB Noord, de Hanzehogeschool Groningen Instituut Sportstudies en VNO-NCW Noord.

Partners die een trekkende rol hebben zijn Sport Fryslân, SportDrenthe, Huis voor de Sport Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen: meld je aan voor onze nieuwsbrief

logo hvdsg    sportdrenthe-logo-pms-186-287-BIJGESNEDEN-640x282[1]      Logos-sf-pakket_Sf kleur