Zoek binnen hvdsg.nl...

www.testjeleefstijl.nl maakt jongeren bewust van hun leefstijl

Een gezonde leefstijl, wat is dat? Wanneer beweeg je genoeg? Hoeveel mag je per dag eten? Op www.testjeleefstijl.nl vinden jongeren informatie, tips, Apps en filmpjes over alle leefstijlthema’s. Bewegen, voeding, fitheid, alcohol, beeldschermgedrag. Het komt allemaal aan bod. De vandaag gelanceerde online leefstijlportal maakt jongeren op een leuke, laagdrempelige manier bewust van wat een gezonde leefstijl inhoudt. Daarnaast vinden ze er praktische, eenvoudige tips om hun eigen leefstijl te verbeteren.

Online leefstijltest sterk verbeterd
De leefstijlportal is een initiatief van Stichting Testjeleefstijl.nu en is een aanvulling op de al bestaande online leefstijltest voor mbo-studenten. In die leefstijltest doen ze diverse fitheidstesten, meten hun lengte, gewicht en buikomvang en beantwoorden vragen over hun leefstijl. Op basis hiervan wordt een individueel risicoprofiel berekend. Daarna formuleert de student een eigen actieplan met veranderdoelen waar hij/zij aan wil werken. Tot slot volgt op school een evaluatie: heeft de student de doelen gehaald?

Afgelopen zomer is de online test vernieuwd. De huisstijl is aangepast en de manier waarop studenten door de vragen gaan. Verder zijn de feedbackteksten, actieplannen en advisering onder de loep genomen.

Hulpmiddel voor jongeren en scholen
De leefstijltest is een hulpmiddel voor studenten. Zij worden zich bewust van hun eigen leefstijl en de kenmerken van een gezonde leefstijl en zij krijgen concrete handvatten voor verbetering aangereikt. Daarnaast levert de test belangrijke beleidsinformatie op voor de school voor zijn Gezonde School-beleid. Iedere school kan zelf zijn schoolspecifieke rapportage samenstellen op basis van de anonieme, individuele risicoprofielen van de studenten.

Interesse in deelname?
De leefstijltest is nu alleen nog beschikbaar voor mbo-instellingen. De bijbehorende leefstijlportal www.testjeleefstijl.nl is openbaar. De Stichting Testjeleefstijl.nu werkt aan een test voor het voortgezet onderwijs. Die is waarschijnlijk in het najaar van 2012 gereed. Neem voor informatie contact op met projectmanager Jan Faber (j.faber@mbodiensten.nl/06-5027 2666).

Meer informatie
www.platformbewegenensport.nl: thema Testjeleefstijl.nu
www.testjeleefstijl.nl
 

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief