Zoek binnen hvdsg.nl...

Wilt u een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl van kinderen met (ernstig) overgewicht?

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht nog open tot 3 juni

Het ministerie van VWS stelt dit jaar 2 miljoen euro beschikbaar om kinderen met (ernstig) overgewicht, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en 12 tot 18 jaar, structureel meer te laten sporten en bewegen. Tot dinsdag 3 juni 2014, 15.00 uur, kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht een subsidieaanvraag indienen. Deze Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Doel
Het doel van deze Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is om kinderen van 0 tot 4 jaar en jeugd van 12 tot 18 jaar met overgewicht of obesitas, te stimuleren om gebruik te maken van passend sport- en beweegaanbod. Om zo uiteindelijk bij te dragen aan een gezonde leefstijl van deze kinderen.

Passend sport- en beweegaanbod
In uw aanvraag maakt u gebruik van sport- en beweegaanbod dat elders al succesvol was. Deze zogenaamde interventies staan op de Menukaart Kinderen sportief op gewicht. In overleg met de interventie-eigenaar past u de interventie lokaal op maat toe. Voor de doelgroep 0 tot 4 jaar gaat de samenwerking met de interventie-eigenaar nog een stap verder en zal de interventie-eigenaar met behulp van de ervaringen uit uw project de interventie verbeteren.

Aanvragen
De Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is een opstartsubsidie voor lokale partijen die duurzaam aanbod op willen zetten dat ook na de subsidieperiode doorloopt. Een lokale sport- of beweegaanbieder mag de subsidie aanvragen. Samenwerking met de zorg en andere relevante partijen vanuit welzijn en onderwijs is daarbij noodzakelijk om vanuit een integrale aanpak de doelgroep te kunnen bereiken en duurzaam in beweging te krijgen. Daarnaast hebben ouders een groot effect op het gezonde gedrag van hun kinderen, daarom is opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie een onderdeel van uw aanvraag. Het aan te vragen budget bedraagt minimaal 10.000 Euro en maximaal 125.000 Euro. De inschrijving staat open bij ZonMw tot 3 juni 2014, 15.00 uur.

Voorwaarden en procedure
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie dient uw aanvraag te voldoen aan alle gestelde criteria en de voorwaarden zoals opgenomen in de oproep 2014. De oproep Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht, de criteria en het digitale aanvraagformulier staan op de website van ZonMw. Als u meer tijd nodig heeft om aan alle punten te voldoen, dan adviseren wij u op zoek te gaan naar andere financiering of te wachten op een eventuele volgende oproep van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht.

In 2014 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de procedure en criteria ten opzichte van de oproep in 2013. Bekijk de factsheet met veranderingen voor een volledige uiteenzetting van de wijzigingen. Subsidieaanvragen doorlopen een zorgvuldig beoordelingsproces, zodat alleen de beste aanvragen kans maken op honorering. Eind oktober 2014 krijgen alle aanvragers te horen of hun aanvraag Kinderen sportief op gewicht wordt toegekend.

Ondersteuning nodig?
De ondersteuningsorganisatie Sportimpuls (OOSI) staat klaar om u te adviseren over de mogelijkheden van de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht voor uw initiatief. Kijk op de website van het programma Sport en Bewegen in de Buurt voor de contactgegevens van de ondersteuner in uw regio.

Meer informatie is te vinden op:

·         Oproep tot indienen van aanvragen Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2014

·         Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

·         Menukaart Kinderen sportief op gewicht

·         Kernelementen Kinderen sportief op gewicht (KSG)

·         www.zonmw.nl/sportimpuls KSG

Meer nieuws

Behoeftepeiling buurtsportcoaches oktober 2019

12 november: Sportcafé stad Groningen

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

meer nieuws in het archief