Zoek binnen hvdsg.nl...

Wetgeving gebruik van muziek en beelden voor sportverenigingen

Er bestaat regelgeving voor het gebruik van muziek. Het uitgangspunt is dat gebruikers van muziek daarvoor rechten betalen die bestemd zijn voor artiesten, producenten, muzikanten en andere belanghebbenden. Sportverenigingen zijn vaak gebruikers, omdat zij bijvoorbeeld in de kantine achtergrondmuziek draaien, tijdens feestjes gebruikmaken van muziek of buiten een geluidsinstallatie hebben.

Buma/Stemra en SENA

De inning van de gelden wordt verzorgd door twee zelfstandige organisaties: Buma/Stemra en SENA. Buma en Stemra vormen in feite een gezamenlijk bedrijf. Buma gaat over het openbaar maken van muziek via liveoptredens, radio- en tv-uitzendingen, verspreiding via internet en achtergrondmuziek bij horecabedrijven en winkels. Stemra richt zich op het vastleggen en verveelvoudigen van muziek, zoals de productie van cd’s. SENA int gelden voor de rechten van de artiesten en platenproducenten. De meeste sportbonden hebben collectieve afspraken met Buma/Stemra en SENA over de kosten en de inning daarvan. Als dat niet het geval is, is de vereniging zelf verantwoordelijk voor melding en betaling.

Videma

Videma int de rechten voor videoproducties. De stichting Videma is door de rechthebbenden van televisieprogramma’s en (bioscoop)films gemachtigd om namens hen toestemming te verlenen voor groepsvertoning van televisie-uitzendingen, zoals dat soms in sportkantines gebeurt. Tegen betaling van een bepaald bedrag per jaar krijgt de betreffende vereniging een vergunning voor het vertonen van televisieprogramma’s. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

1. Primair vertonen: een georganiseerde voorstelling met één programma. Bijvoorbeeld het vertonen van een live voetbalwedstrijd in het clubhuis;

2. Secundair vertonen: de televisie-uitzending wordt als achtergrond gebruikt. Hiervan is sprake als de TV in de sportkantine aanstaat en er niet bewust naar wordt gekeken.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief