Zoek binnen hvdsg.nl...

Werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) stelt cao Sportverenigingen voor volledige amateursport beschikbaar

Op 11 januari 2017 is in Haarlem de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) opgericht. Hierdoor kunnen nu alle amateur sportverenigingen in Nederland lid worden en daardoor gebruik maken van de cao Sportverenigingen, zonder dat zij aangesloten moeten zijn bij één van de vijf sportservicebureaus. Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen (HvdSG) is één van de vijf initiatiefnemers tot het oprichten van deze werkgeversvereniging.

Veel verenigingen werden gedwongen na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 hun trainer aan de kant te zetten, omdat zij deze niet al na twee jaar in vaste dienst wilden nemen. Door zich aan te sluiten bij NIDS krijgen sportverenigingen de mogelijkheid maximaal zes contracten voor bepaalde tijd aan te gaan binnen 48 maanden. Dit geldt voor iedereen met wie zij een dienstverband aangaan. Zowel werknemers als werkgevers in de georganiseerde amateursport erkennen dat deze geboden ruimte naadloos aansluit bij hun behoefte.   

Cao nu voor iedere vereniging beschikbaar
De cao Sportverenigingen bestaat al sinds 2003 en richt zicht op de behoeften van lokale sportorganisaties met betaalde krachten in dienst. Tot dit jaar konden echter alleen organisaties die gebruik maakten van de dienstverlening van één van de vijf oprichters van de werkgeversvereniging hier aanspraak op maken. De brede nadelige gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de amateur sportverenigingen heeft de oprichters doen besluiten deze cao voor alle verenigingen beschikbaar te maken. Hiervoor was oprichting van een aparte vereniging noodzakelijk. Verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden via www.netwerkindesport.nl

Wat betekent dit voor verenigingen die al aangesloten zijn bij Arbeidsloket van HvdSG?
Doordat deze verenigingen de werkzaamheden met betrekking tot het werkgeverschap reeds door het Arbeidsloket van HvdSG laten uitvoeren, zijn zij al automatisch lid van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport. De kosten voor dit lidmaatschap worden voor het jaar 2017 voldaan door het Arbeidsloket.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Myra Illes van Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen. E-mail: m.illes@hvdsg.nl, of tel: 050-8700100.

Meer nieuws

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief