Zoek binnen hvdsg.nl...

Vooraankondiging provinciale netwerkbijeenkomst aangepast sporten

Noteer alvast in uw agenda: zaterdag 27 april organiseert Huis voor de Sport Groningen de 3e netwerkbijeenkomst aangepast sporten.

Al twee keer heeft er een provinciale netwerkbijeenkomst aangepast sporten plaats gevonden. Beide bijeenkomsten werden door bijna 100 mensen bezocht met allemaal een andere achtergrond op het gebied van aangepast sporten. De netwerkbijeenkomst had vooral als doel kennismaken en kennis delen tussen al die organisaties die zich bezig houden met de doelgroep mensen met een beperking.

Uit de evaluaties is gebleken dat aanwezigen de avond als erg nuttig hebben ervaren en graag een vervolg zouden zien. Daarom organiseert Huis voor de Sport Groningen ook dit jaar een netwerkbijeenkomst aangepast sporten. Het doel blijft gelijk: krachten bundelen, elkaar informeren en elkaar op nieuwe ideeën brengen. Dit jaar sluiten we aan bij de Provinciale Sportinstuif in Veendam. Om meer mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening in beweging te brengen en te houden organiseren Rabobank Stad en Midden Groningen, Rabobank Zuid en Oost Groningen en Huis voor de Sport Groningen daarom samen met een aantal andere netwerkpartners de Sportinstuif. Eén van de manieren waarop het aanbod onder de aandacht wordt gebracht.


De netwerkbijeenkomst start om 10.00 uur met een plenair gedeelte en daarna volgen een aantal sessies waarin we kennis en ervaringen zullen uitwisselen. Rond 13.00 uur wordt het programma afgesloten met een gezamenlijke lunch. Aansluitend kan de Sportinstuif bezocht worden.
De definitieve uitnodiging met het complete programma volgt nog, maar noteer in ieder geval de datum 27 april 2013 alvast in uw agenda!

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief