Zoek binnen hvdsg.nl...

Vooraankondiging Lerende Netwerken najaar 2014

Tijdens de Lerende Netwerken in september en oktober van dit jaar staat de buurtsportcoach centraal. In 377 gemeenten van Nederland zijn nu buurtsportcoaches aangesteld en zijn 2.200 van de geplande 2.900 fte ingevuld. Een resultaat om trots op te zijn.

Ontmoet en inspireer elkaar tijdens de Lerende Netwerken
In zes regio’s van Nederland organiseren wij de Lerende Netwerken. Het doel van deze regionale bijeenkomsten is het samenbrengen van mensen en organisaties die zich bezighouden met Sport en Bewegen in de Buurt. Door de ervaring, praktijkvoorbeelden en kennis vanuit diverse velden uit te wisselen, kunnen deelnemers  van en met elkaar leren. De Lerende Netwerken zijn interactieve bijeenkomsten waarbij u niet alleen kennis en ervaring ‘haalt’, maar ook ‘brengt’.

Programma
De komende weken wordt het programma gericht op de buurtsportcoach nader ingevuld, mede op basis van uw vragen en suggesties uit het veld. Dus laat u horen via info@sportindebuurt.

Houd de website www.sportindebuurt.nl en twitter @sportindebuurt in de gaten voor informatie en het laatste nieuws. Praat u mee? Gebruik dan #sportindebuurt.

Voor wie? Bent u:

  • buurtsportcoach, combinatiefunctionaris of coördinator buurtsportcoaches;
  • deelnemende gemeente aan de Brede impuls combinatiefuncties (ambtelijk en bestuurlijk);
  • betrokken bij de inzet van een buursportcoach of combinatiefunctionaris als lokale samenwerkingspartner uit bijvoorbeeld een van de sectoren zorg & welzijn, buitenschoolse opvang, onderwijs of het bedrijfsleven.

Kom dan naar het lerend netwerk in uw regio! Verschillende landelijke partners, stakeholders en ondersteuners zijn aanwezig om u te voorzien van kennis en advies over de laatste ontwikkelingen.

Side-event
Tijdens de lerende netwerken biedt ZonMw een workshop aan voor de projectleiders Sportimpuls (2012 en 2013) over de eindverantwoording van hun projecten.

Tevens wordt een lunchbijeenkomst voor wethouders georganiseerd. Daarvoor ontvangen zij persoonlijk een uitnodiging.

Noteer alvast in uw agenda (locaties o.v.b.), de bijeenkomsten zijn van 10.00 – 16.00 uur
Maandag 8 september- regio Noord, Heerenveen
Donderdag  11 september- regio Zuid-Holland, Barendrecht
Maandag 15 september- regio Oost, Olst- Wijhe
Donderdag 18 september- regio Noord-Brabant, Vught
Maandag 29 september- regio Zuid, Echt Susteren  
Donderdag  2 oktober- regio Noord-Holland, Haarlem

Extra maandag 22 september: Utrecht
Tijdens het VSU sportcongres- workshops voor de buurtsportcoach

Aanmelden
U kunt zich vanaf nu aanmelden. Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welk lerend netwerk u bij wilt wonen. Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden*.

Na aanmelding ontvangt u uiterlijk een week voor de bijeenkomst het definitieve programma en een routebeschrijving.

Wilt u deze uitnodiging doorsturen?
Om zoveel mogelijk buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en (potentieel) betrokkenen de kans te bieden om deel te nemen aan de Lerende Netwerken, vragen wij u deze vooraankondiging onder de aandacht te brengen bij buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen zelf, maar bijvoorbeeld ook bij gemeentelijke collega’s van andere beleidssectoren en (beoogde) lokale partners zoals Sportimpuls projecten of instanties uit de sector zorg & welzijn, sportverenigingen, buitenschoolse opvang, onderwijs en bedrijfsleven.
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met het projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt, 070 – 373 80 53 of info@sportindebuurt.nl.

Tot ziens op een van de Lerende Netwerken!

Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF, NISB en ZonMw

mede namens de overige partners: Ministerie van VWS ,VNG, VNO-NCW en MKB Nederland

* In overleg met het projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt kan een collega zonder extra kosten uw plaats innemen. Plaatsvervanging en annulering dienen altijd schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij niet-verschijnen wordt € 20,00 in rekening gebracht.

Meer nieuws

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief