Zoek binnen hvdsg.nl...

Verenigingsondersteuning gemeente Groningen 2.0

Per 1 april jl. heeft de gemeente Groningen vanuit de nieuwe beleidskaders voor een nieuwe insteek gekozen binnen het sportstimuleringsprogramma Bslim en de verenigingsondersteuning. Hoe ziet dit er uit en wat betekent deze verandering voor de sportverenigingen?

BuurtSportCoach
In alle acht Bslimwijken is per 1 april een BuurtSportCoach (BSC) werkzaam. Dit is een samenvoeging van de functies van buurtsportwerker en verenigingscoach. De BSC richt zich op jongeren tussen de 4-15 jaar en is zowel actief in de wijk als ook op het sportpark. Hij/zij organiseert onder andere naschoolse activiteiten, creëert nieuw sportaanbod in samenwerking met sportclubs en ondersteunt het kader van verenigingen bij het realiseren van een sociaal veilig en pedagogische verantwoorde omgeving voor jeugd.

Verenigingsondersteuning blijft
Naast bovenstaande activiteiten, waarin sportverenigingen een belangrijke rol spelen, blijven we als Huis voor de Sport Groningen ook de sportverenigingen ondersteunen op alle terreinen zoals eerder ook het geval was. Deze ondersteuning vindt plaats door middel van trajectondersteuning, scholingen en verenigingsadvies. Daarnaast stimuleren en ondersteunen we de opzet van lokale samenwerking (Open Club), beleid, visie, sponsoring, vrijwilligers, participatiebanen, etc.

Aansturing vanuit Huis voor de Sport Groningen
Deze brede verenigingsondersteuning wordt uitgevoerd door verenigingsadviseurs van Huis voor de Sport Groningen, waarbij een nauwe samenwerking met de BuurtSportCoach plaatsvindt. Alle professionals worden rechtstreeks aangestuurd vanuit Huis voor de Sport Groningen om zo optimaal en effectief mogelijk te functioneren. Huis voor de Sport Groningen hanteert hierbij een proactieve werkwijze en zowel de BuurtSportCoach als de verenigingsadviseur is geregeld te vinden op en in de sportaccommodaties en goed bereikbaar voor sportverenigingen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de verenigingsondersteuning?
Neem contact op met verenigingsadviseurs Bianca Frieling (06-26975216) en/of Marjet Hogenelst (06-26975364), of via verenigingsondersteuning@hvdsg.nl.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief