Zoek binnen hvdsg.nl...

Verduurzamingsproject Groningse sportverenigingen gestart

Op 13 oktober jl. heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van het project ‘Duurzame Sportvereniging’ van de provincie Groningen. Dit verduurzamingsproject wordt georganiseerd door Huis voor de Sport Groningen, met financiële ondersteuning door de provincie Groningen. In aanwezigheid van gedeputeerde Nienke Homan werden geïnteresseerde sportverenigingen nader geïnformeerd over de inhoud van het project.

Ondersteuning bij uitvoering en financiering
De uitvoering van dit verduurzamingsproject ligt, net als in 2014, bij SportStroom in Drachten. Dit bedrijf ondersteunt de sportverenigingen bij de daadwerkelijke uitvoering en financiering van energiebesparende maatregelen. De sportverenigingen die daarop prijs stellen, worden geholpen bij het indienen van hun subsidieaanvraag per 1 januari 2016.

Stijging van de energietarieven
Veel verenigingen in de provincie Groningen hebben te maken met oplopende exploitatiekosten van hun verouderde sportaccommodatie en verlichting en een forse stijging van de energietarieven. Om die reden hebben Huis voor de Sport Groningen, SportStroom en W2N de handen ineen geslagen om verduurzaming van deze sportverenigingen te ondersteunen.

Energiekosten 15% of meer
“Verduurzaming van sportverenigingen is van groot belang” stelt Rob de Waard, directeur van Huis voor de Sport Groningen. “De energiekosten van clubs maken al gauw 15% uit van de totale exploitatiekosten van een vereniging. Door hierop structureel te besparen wordt een club financieel vitaler en blijft er meer geld over voor sport gerelateerde activiteiten.

Eerst een energiescan
“Tel daar nog eens de milieuwinst bij op en dan wordt duidelijk dat dit verduurzamingsproject alleen maar winnaars kent.” De uitvoering van een energiescan voorafgaand aan verder te nemen stappen, is een prima vertrekpunt. Dat is vorig jaar tijdens de eerste ronde van dit project wel gebleken”, aldus De Waard.

Meer informatie
Sportclubs in de provincie Groningen kunnen voor meer informatie over dit verduurzamingsproject terecht bij Huis voor de Sport Groningen en voor een zorgvuldig onderbouwd energiebesparingsadvies bij SportStroom

Bron: Sportzaken.pro

Meer nieuws

Behoeftepeiling buurtsportcoaches oktober 2019

12 november: Sportcafé stad Groningen

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

meer nieuws in het archief