Zoek binnen hvdsg.nl...

UITNODIGING LOKALE OPEN CLUBSESSIE ‘STERK VRIJWILLIGERSWERK’ VOOR BESTUURDERS VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES

Kent u dat? U voelt dat u het als bestuur best goed doet. Leden/ gebruikers zijn betrokken, er zijn voldoende vrijwilligers en de financiële situatie is gezond. Maar toch vraagt u zich af ‘Kunnen we er meer uit halen en hoe zou dat kunnen?’

Daarom nodigen wij u van harte uit voor een bijeenkomst over ‘Bestuurlijke Vernieuwing voor vrijwilligersorganisaties’ georganiseerd door het provincie brede initiatief ‘Sterk Vrijwilligerswerk’*, in samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Kwartier Zorg & Welzijn.

Voor wie

  • Voor bestuurders die ideeën hebben hoe het besturen anders dan wel beter kan en hierover graag met bestuursleden van andere organisaties van gedachten willen wisselen.
  • Voor bestuurders die op zoek zijn naar inspiratie voor hun eigen bestuur.
  • Maar ook voor bestuurders die gewoon nieuwsgierig hoe andere besturen het doen.

Bijeenkomst ‘Bestuurlijke vernieuwing’
Datum: 17 januari 2017
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Busmuseum, Produktieweg 13, 9601 MA Hoogezand

Wat kun u verwachten?
We hebben een afwisselend programma in voorbereiding, met veel ruimte voor onderlinge uitwisseling. Aan het eind van de avond maken we de balans op: zijn er aanwezigen die samen met ons aan de slag willen met bestuurlijke vernieuwing voor vrijwilligersorganisaties en wat is dan de volgende stap?

Agenda:

  • Opening om 19:30 uur met welkom en kennismaking. 
  • Trends en ontwikkelingen en goede voorbeelden rondom bestuurlijke vernieuwing
  • Aan het werk: samen zoeken naar ieders wensen en doelen rondom bestuurlijke vernieuwing m.b.v. de methode ‘Design Thinking’
  • Afsluiting met ‘Wat is de volgende stap?’ om uiterlijk 22:00 uur
  • Gelegenheid voor napraten en een drankje

Aanmelden
U kunt zich via deze link http://www.kwartierzorgenwelzijn.nl/activiteit/bijeenkomst-sterk-vrijwilligerswerk/  aanmelden voor de bijeenkomst op 17 januari 2017.  Dit kan tot uiterlijk 10 januari 2017. Deelname is gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jackie Siemerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Kwartier Zorg & Welzijn, j.siemerink@kwartierzorgenwelzijn.nl of 06 31633532

Namens alle betrokken partijen: we zien u graag op de bijeenkomst!

*Sterk Vrijwilligerswerk

Het doel van dit project is het vrijwilligerswerk te versterken en daarmee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de provincie Groningen. Sterk Vrijwilligerswerk is een initiatief van Huis voor de Sport Groningen, Groninger Dorpen, CMO STAMM, KNVB Noord, ,Scouting Groningen, Muziekbond Groningen en Drenthe, Vrijdag, NOC*NSF , NOV, Movisie en LKCA. De uitvoering gebeurt in samenwerking met lokale steunpunten vrijwilligerswerk. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen.

 

Meer nieuws

Nieuwsbrief Buurtsportcoach Academy Noord

Nieuwsbrief KennisLab BIOR Noord

Lancering Buurtsportcoach Academy Noord

Lancering Sport- en Cultuurhopper in gemeente Groningen

WandelFit met Ommetjes Tocht om de Noord

2e Pilotfase Vrijwilligers & Co

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020

De 6 B’s die essentieel zijn voor vrijwilligerswerk

Donar en Sarèl de Jong grote winnaars Sportgala

Gronings Sportdebat op 28 februari a.s.

meer nieuws in het archief