Zoek binnen hvdsg.nl...

Themabijeenkomst WMO en Nieuwe media 12 maart

Heeft u met uw sportvereniging al gekeken waar de kansen binnen de WMO van uw gemeente liggen? Wat is de WMO eigenlijk?
De bestaande en “nieuwe” media, wat doet u er als verenging mee? Kunt u er meer mee doen en wat kan het effect hiervan zijn?

Inhoud
Er worden twee workshops verzorgd van en er is mogelijkheid tot netwerken. Tevens verzorgd het Huis voor de Sport Groningen een lichte maaltijd.

Tijdens deze themabijeenkomst willen we u graag wat achtergrondinformatie geven over twee onderwerpen:


De WMO binnen de gemeente en de kansen voor sportverenigingen

De rijksoverheid delegeert heel wat taken naar de gemeenten. Gemeenten krijgen in toenemende mate de zorg voor haar burgers op het gebied van gezondheid en welzijn. Het overhevelen van taken en de achterblijvende financiering van de AWBZ naar de gemeenten in het kader van de WMO zijn bij een ieder wel bekend. Maar welke kansen zijn er voor sportverenigingen?
 

“Nieuwe”media hoe ga je er mee om
 

Free publicity is alle publiciteit waar geen kosten aan verbonden zijn: gratis publiciteit. Dit kan positief zijn maar soms ook negatief. Wanneer een krant een artikel schrijft over een bepaald product en het product de hemel in prijst dan is dit free publicity. Maar wanneer dezelfde krant een artikel schrijft en het product volledig afkraakt is dit negatief maar nog steeds free publicity. Zoals men vaak hoort: negatieve publiciteit is ook publiciteit. Toch is het natuurlijk het prettigst wanneer de publiciteit positief is. Hoe kun je hier zelf mee aan de slag, hoe gebruik je facebook, twitter, een persbericht?


Datum en locatie

Dinsdagmiddag/avond 12 maart 2013 van 17.00 uur tot 21.00 uur bij Huis voor de Sport Groningen in Hoogezand. Er zal voor een lichte maaltijd gezorgd worden.
 

Voor wie?

De avond is bedoeld voor bestuursleden en trainers en (toekomstige) lesgevers (sport) verenigingen die aangepast sporten aanbieden.


Kosten en aanmelden

De thema-bijeenkomst wordt georganiseerd in opdracht van de Provincie Groningen in het kader van aangepast sporten. Deelname aan deze bijeenkomst is dan ook gratis. Er is in totaal plaats voor 30 personen. Aanmelden kan via www.hvdsg.nl/scholingen.


Meer informatie


Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Sandra Soppe van Huis voor de Sport Groningen. Dit kan telefonisch via: 0598-323200 of per e-mail: s.soppe@hvdsg.nl.

Meer nieuws

Behoeftepeiling buurtsportcoaches oktober 2019

12 november: Sportcafé stad Groningen

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

meer nieuws in het archief