Zoek binnen hvdsg.nl...

Stichting Arbeidsloket betrokken bij oprichting werkgeversorganisatie voor sportverenigingen

Netwerk in de Sport, waarbinnen Stichting Arbeidsloket één van de partners is, richt een werkgeversorganisatie voor sportverenigingen op. Stichting Arbeidsloket ontzorgt ruim 250 sportverenigingen in de provincie Groningen door het volledige werkgeverschap uit te voeren. De cao Sportverenigingen is automatisch van toepassing op verenigingen die zich bij deze stichting aansluiten.

De amateursport vraagt om maatwerk, zeker op het vlak van werkgeverschap. Waarbij je als verenigingsbestuurder in de rol van werkgever van bijvoorbeeld een trainer graag langere tijd met tijdelijke arbeidscontracten werkt. Onze deelnemers konden reeds gebruik maken van een verruiming van de ketenregeling via de cao Sportverenigingen.

Maar binnenkort kunnen ook sportverenigingen, die zelf het werkgeverschap op zich nemen, aansluiten bij de door Netwerk in de Sport op te richten werkgeversorganisatie. Door lid te worden van deze nieuwe werkgeversorganisatie zal de cao Sportverenigingen automatisch van toepassing zijn op kleine sportwerkgevers. Deze cao is specifiek ontwikkeld voor sportverenigingen en draagt bij de professionalisering van de lokale sportwereld.

In deze cao is bijvoorbeeld een uitzondering op de ketenbepaling opgenomen waardoor 6 contracten in 4 jaar kunnen worden overeengekomen voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De verwachting is dat de nieuwe Werkgeversvereniging in de Sport vanaf 1 januari 2017 operationeel en dus toegankelijk is voor alle sportverenigingen. Bijgevoegd de voorlichtingstekst hieromtrent vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Vanzelfsprekend informeren wij onze deelnemers wanneer er meer details bekend zijn. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Myra Illés op telefoonnummer 050-87 00 100 of 06-199 69 892.

 

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief