Zoek binnen hvdsg.nl...

Statenfracties willen sport en bewegen in de provincie Groningen naar een hoger plan tillen

CDA, Groen Links, PvdA, PVV, SP en PvdD willen sport en bewegen in onze provincie naar een hoger plan tillen. In 2015 loopt het huidige sportbeleid af. De partijen in de Provinciale Staten vinden dit hét moment om het sportklimaat in Groningen een impuls te geven. Ze roepen de provincie op samen met gemeenten en kennisinstellingen de mogelijkheden te onderzoeken om een hoogwaardig sportklimaat te creëren. Aanstaande woensdag dienen de partijen gezamenlijk een motie in tijdens de Provinciale Statenvergadering.

Rob de Waard, directeur/bestuurder van Huis voor de Sport Groningen beaamt hoe belangrijk een hoogwaardig sportklimaat is: “Sport en bewegen dragen bij aan leefbaarheid en gezondheid van dorpen, wijken en regio's in onze provincie. Ik ben erg verheugd dat meerdere partijen in de Provinciale Staten hierin ook een belangrijke rol voor de Provincie zien weggelegd. Samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en bedrijven kunnen succesvolle sport- en beweegprojecten voor diverse doelgroepen worden opgezet. Daarbij staat de vraag centraal. De gezamenlijke investering in meer bewegen en sport vertaalt zich in maatschappelijke en duurzame winst en geven een impuls aan een vitale en aantrekkelijke provincie".

Sport van maatschappelijk belang
Sport is maatschappelijk van grote betekenis en levert onder andere een bijdrage aan de gezondheid, opvoeding, cohesie, integratie en bovenal sport verbindt. Volgens de indieners van het voorstel is in een maatschappelijk en economisch veranderde maatschappij juist behoefte aan een thema dat mensen verbindt. Daarnaast wijst onderzoek uit de het percentage te dikke kinderen in de provincie Groningen bovengemiddeld is. Hier kan en mag de provincie Groningen haar ogen niet voor sluiten. Het is nu tijd om actief te zoeken naar manieren waarmee het sportklimaat in Groningen geoptimaliseerd kan worden.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief