Zoek binnen hvdsg.nl...

Sportverenigingen in krimpgebieden nog goed vertegenwoordigd

Sportverenigingen zijn in krimpkernen nog goed vertegenwoordigd. Wel neemt het aantal sportverenigingen af. Bij teruglopende ledenaantallen en veranderende wensen van inwoners komt het bestaansrecht van sportverenigingen onder druk te staan. Zolang een sportvereniging weet aan te sluiten op de wensen van de inwoners en diverse groepen samen weet te brengen, is een sportvereniging echter van groot belang voor de leefbaarheid en heeft deze voldoende bestaansrecht. In dit kader is het ook van belang dat gemeenten en ondersteuningsorganisaties aandacht blijven houden voor de ondersteuning van sportverenigingen in krimpgebieden.

Dit stelt het Mulier Instituut in de rapportage ‘Sportverenigingen in krimpkernen’. Het MI biedt met de rapportage een antwoord op de motie die in november 2014 in de Tweede Kamer is aangenomen. In de motie werd gevraagd om inzicht te geven in de achtergronden en het belang van sportverenigingen voor de leefbaarheid in krimpkernen en de mate waarin sportverenigingen uit krimpkernen verdwijnen.

Lees hier het volledige artikel.

Open Club
Vraagt u zich als club af hoe u (meer) kunt inspelen op de behoefte van uw (potentiële) leden? Op welke manier uw club bestaande leden langer kan behouden, betrokkenen meer te binden en buurtbewoners aan te trekken? Of op welke manier uw club kan samenwerken met andere organisaties?

Meer informatie over de Open Club en op welke wijze uw vereniging ondersteund kan worden? Ga naar www.hvdsg.nl/openclub.

 

Bron: Mulier Instituut

Meer nieuws

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief