Zoek binnen hvdsg.nl...

Sportverenigingen hebben goud in handen!

Jongeren assisteren bij paardrijles voor mensen met een verstandelijke beperking, organiseren een rolstoeltennistoernooi of assisteren bij een training van een sportvereniging. Dankzij de maatschappelijke stage in de sport hebben minstens 12.000 jongeren kennisgemaakt met vrijwilligerswerk in de sport. Volgens het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) hebben sportverenigingen nu ‘goud in handen’. Verenigingen hebben ervaren wat jongeren kunnen en willen. Ze hebben nu de kans om jonge mensen structureler als vrijwilliger te werven.

In 2009 heeft NISB met toenmalig staatssecretaris – nu minister – Van Bijsterveldt de afspraak gemaakt dat ‘de sport’ 12.000 maatschappelijke stages zou aanbieden. De elf provinciale sportraden en het voortgezet onderwijs hebben deze afspraak vervolgens meer dan waar gemaakt, met NISB in een coördinerende rol. Aan het einde van de afgesproken periode zijn ruim 12.000 maatschappelijke stages afgerond. Maar volgens onderzoek van NISB blijkt dat dit nog maar een topje van de ijsberg is. In werkelijkheid lopen nog veel meer jongeren stage in de sport, zo blijkt. Jongeren voelen zich erg aangetrokken door deze sector.

Uit onderzoek van het Mulier Instituut onder sportverenigingen blijkt dat veel sportverenigingen openstaan voor maatschappelijke stage. “Maar je houdt deze jongeren alleen vast als kader en bestuur zich dan ook open stellen voor nieuwe ideeën, nieuwe methodes”, aldus Clémence Ross, directeur NISB. Zij ziet ook veel in samenwerking van verenigingen om gezamenlijk sportieve stages aan te bieden aan jongeren uit het voortgezet onderwijs, om het zo aantrekkelijk en afwisselend mogelijk te maken voor zowel stagiairs als verenigingen.

Zowel sportverenigingen als provinciale sportraden – en lokale sportservicepunten – zijn een onmisbare schakel in het realiseren van maatschappelijke stages in de sport. Dat blijkt uit de rapportage van NISB onder elf provinciale sportraden. De provinciale sportraden – en lokale sportservicepunten adviseren sport- en speeltuinverenigingen, scholen, vrijwilligerscentrales, buurtwerk en kinderopvang bij de begeleiding van de stagiaires. Dankzij hen hebben stagiaires unieke klussen opgepakt. Bijvoorbeeld het assisteren bij paardrijlessen voor mensen met een verstandelijke beperking, organiseren van een sportief avondje rolstoeltafeltennis of begeleiden van een jeugdkamp.

Impuls voor verenigingsleven
De verplichte maatschappelijke stage kan een enorme impuls betekenen voor het verenigingsleven in Nederland. Veel sportverenigingen hebben al goede ervaringen met maatschappelijke stages, maar het potentieel van deze vrijwillige stages is nog vele malen groter. In het onderzoek is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor maatschappelijke stages in de sportvereniging.

Vereniging open uw deuren
Verenigingen zouden meer samen kunnen werken met andere partijen als het gaat om een maatschappelijke stage. Een minderheid van de verenigingen (14%) werkt samen met andere partijen voor maatschappelijke stages. Grote verenigingen werken wat vaker samen in vergelijking met de andere verenigingen. De verenigingen werken het meest samen met scholen. Ook wordt genoemd: vrijwilligerscentrales en welzijnsorganisaties.

De verenigingen die de afgelopen jaren maatschappelijke stages hadden, hebben in totaal gemiddeld iets meer dan vier stagiairs gehad. Bij grote verenigingen en verenigingen met eigen accommodatie ligt dit aantal hoger. Twee derde van de verenigingen met stagiaires heeft er één tot drie gehad. Eén op de tien verenigingen heeft tien of meer stagairs gehad de afgelopen jaren.

Download het rapport ‘Maatschappelijk stage in de sportvereniging’.

Train-de-trainer voor sportverenigingen
NISB heeft de afgelopen periode veel producten ontwikkeld die lokale organisaties helpen om bekendheid te geven aan maatschappelijke stage in de sport, hoe het te organiseren en te komen tot een lokaal netwerk. Kijk op www.maatschappelijkestageindesport.nl, voor onder andere de flyer, DVD, stappenplan voor scholen, train-de-trainer voor sportverenigingen.

Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voorgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Vanaf het schooljaar 2011-2012 is een maatschappelijke stage voor alle leerlingen in het voorgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) verplicht. Door maatschappelijke stages in de sport, raken jongeren meer betrokken bij de maatschappij. Het maakt hen bewust van de positieve invloed die zij op hun directe omgeving hebben. Met maatschappelijke stage leren jongeren die omgeving op een andere manier kennen en maken ze kennis met nut en noodzaak van vrijwilligerswerk. Deze kennismaking versterkt een belangrijke taak van het onderwijs, namelijk het voorbereiden van leerlingen op hun latere rol in de maatschappij.

Meer nieuws

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief