Zoek binnen hvdsg.nl...

Sportimpulsaanvragen 2018 provincie Groningen

In de provincie Groningen hebben, voor zover bekend, zeven sport- en beweegaanbieders een sportimpulsaanvraag ingediend. Huis voor de Sport Groningen heeft vanuit haar missie ‘alle Groningers in beweging brengen en houden’, ondersteuning geboden bij de totstandkoming hiervan. De aanvragen zijn afkomstig uit de gemeenten Eemsmond, Ten Boer, Westerwolde (2x), Groningen (2x) en Grootegast.

De zeven aanvragen zijn gericht op de doelgroepen jeugd 4-12 jaar, jeugd 12-18 jaar, mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. De projecten nader toegelicht in schema:

  • Walking Football – ouderen – gemeente Eemsmond
  • In Balans (valpreventie)  - ouderen – gemeente Ten Boer
  • Beweegtuin Vlagtwedde – ouderen en mensen met een verstandelijke beperking – gemeente Westerwolde
  • Beweegplezier en Beweegdiploma  - jeugd 0-12 jaar – gemeente Groningen
  • BASE Groningen (B-Fit) – jeugd 12-18 jaar – gemeente Groningen
  • B-Fit Bellingwolde – jeugd 4-12 jaar – gemeente Westerwolde
  • B-Fit Grootegast – jeugd 4-12 jaar – gemeente Grootegast


Landelijke verdeling aanvragen
De Sportimpulsronde 2018 levert 223 aanvragen op. Tot 22 februari 2018 konden sport- en beweegaanbieders een subsidieaanvraag indienen voor de drie regelingen: Sportimpuls, Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. De verdeling hiervan is 88 aanvragen voor Sportimpuls, 93 aanvragen voor Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten en 42 aanvragen voor Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht. Opvallend is dat het aantal reguliere Sportimpuls aanvragen ten opzichte van 2017 nagenoeg gelijk is gebleven. ‘Dit is opmerkelijk omdat de regeling deze ronde alleen was opengesteld voor de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen’, zegt programmasecretaris Annemieke Bekkers.

Hoe verder?
De subsidieaanvragen worden in de komende periode beoordeeld. Eerst worden ze gecontroleerd op ontvankelijkheid. Hierbij wordt alleen gekeken of de aanvraag compleet en volgens de regels is ingediend. Vervolgens gaat een groep onafhankelijke referenten de aanvragen beoordelen op relevantie en kwaliteit. Alleen de allerbeste aanvragen kunnen gehonoreerd worden passend binnen het beschikbare budget. Begin juli krijgen de aanvragers bericht of hun aanvraag is gehonoreerd en op 1 september starten de projecten.

Sport en Bewegen in de Buurt
De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Meer nieuws

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief