Zoek binnen hvdsg.nl...

Sportimpuls 2017 opengesteld!

Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf vandaag bij ZonMw een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2017. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: Sportimpuls, Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht en Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten. De sluitingsdatum is 23 februari 2017, 14.00 uur.

De Sportimpuls biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de behoefte van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.
De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-beleidsprogramma Sport en Bewegen in de Buurt.

Sportimpuls 2017

De Sportimpuls heeft als doel mensen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat.

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2017

Het doel is om kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas die niet of te weinig bewegen te stimuleren om gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. Daarnaast is het doel dat zij blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. Belangrijke elementen in de uitvoering zijn:

  • samenwerking tussen sport en zorg;
  • opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie;
  • passend sport- en beweegaanbod.

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2017

Deze Sportimpuls richt zich op jeugd tot en met 21 jaar uit lage inkomensbuurten. Doel is om de jeugd die weinig kansen heeft lid te worden van een sportclub, in hun eigen buurt blijvend fysiek in beweging te brengen. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten op het armoedebeleid van de gemeente, rekening te houden met de behoefte van de doelgroep en de ouders te betrekken.

Belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten

De belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten in de oproepen Sportimpuls 2017 zijn:

  • het maximaal aan te vragen bedrag is verlaagd naar 80.000 euro;
  • cofinanciering is verplicht gesteld: minimaal 15%;
  • de doelgroep 4-12 jarigen met overgewicht is toegevoegd bij Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht;
  • de Menukaart Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht is uitgebreid met aanbod voor de leeftijdscategorie 4-12 jarigen;
  • binnen Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht kan geen geld meer worden aangevraagd voor doorontwikkeling van interventies. Doorontwikkeling verloopt rechtstreeks via de interventie-eigenaren;
  • bij Jeugd in lage inkomensbuurten moet nog beter worden aangesloten bij het gemeentelijk armoedebeleid.

Meer informatie

Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met Jessica Oude Sogtoen: j.oudesogtoen@hvdg.nl of tel 06-26975379

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief