Zoek binnen hvdsg.nl...

Sportimpuls

Dinsdag 5 juni is het zo ver. Dan is de eerste deadline voor het indienen van aanvragen in het kader van de Sportimpuls. Een regeling bedoeld om nieuw sportaanbod op ze zetten en zo meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen in hun omgeving.

De regeling

Met de Sportimpuls kunt u als lokale sport- en beweegaanbieder subsidie krijgen om aanbod te realiseren dat bijdraagt aan het vergroten van het bereik van het lokale sport- en beweegaanbod. De sportimpuls loopt tot en met 2016 en het ministerie keert jaarlijks 10 miljoen euro uit voor de uitvoering. De activiteiten die in het kader van de Sportimpuls ontwikkeld en opgezet worden, moeten gericht zijn op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. De wensen en behoeften van de potentiële sporters vormen daarbij het uitgangspunt.

De Menukaart

De afgelopen jaren zijn al veel interventies ontwikkeld en aangeboden. Om te voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt, heeft NOC*NSF deze interventies verzameld op de Menukaart Sportimpuls. Op deze menukaart staan interventies die hun nut bewezen hebben de afgelopen jaren. Alleen projecten die gebaseerd zijn op interventies die op de Menukaart staan komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Kijk voor de menukaart op www.effectiefactief.nl/menukaart.

Groninger aanvragen

Huis voor de Sport Groningen is nauw betrokken bij verschillende mogelijke aanvragen die ingediend gaan worden. Op verschillende plaatsen vinden informatiebijeenkomsten plaats in dorpen om verenigingen te informeren over het concept Sportdorp/Sportwijk, één van de interventies die de afgelopen jaren ontwikkeld is in de provincie en door NOC*NSF en het Ministerie als één van de goede voorbeelden genoemd wordt. Daarnaast wordt in de stad Groningen ingezet op het opstarten van een Schoolsportverening. Ook allerlei andere initiatieven worden ondersteund om te komen tot een aanvraag zoals het opstarten van G-schaatsen en een judoproject en hockeyproject in Delfzijl. De komende weken wordt duidelijk wat daadwerkelijk haalbaar is om een aanvraag voor in te dienen, maar één ding is zeker, er is een hoop reuring in de provincie Groningen.

Planning

Op 5 juni sluit de eerste aanvraagronde. Beoordeling van de aanvragen vindt plaats in juli en augustus en toegekende projecten starten in september 2012. In de loop van juni zal naar verwachting ook bekend worden gemaakt of er een tweede aanvraagronde volgt in september 2012. Dit hangt af van het aanvraagde en toegekende budget in de eerste ronde.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief