Zoek binnen hvdsg.nl...

Sportieve Gezonde School: scoren met bewegen voor nu en voor later

Scoren met bewegen voor nu en voor later. Dat gebeurt met het project Sportieve Gezonde School, waarbij scholen werken aan een gezonde ontwikkeling en een actieve leefstijl van hun leerlingen. Met positief resultaat, zo blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten. Op dit moment staan vijf scholen klaar om van start te gaan met het project. Tamara de Haan, directeur van SWS de Aquarel in Sebaldeburen begrijpt waarom. “Wij hebben het project eind 2015 afgerond. Sportieve Gezonde School heeft onze leerlingen en leerkrachten letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht.”

Sinds de start van het project Sportieve Gezonde School in 2014 hebben vijftien scholen in de provincie Groningen deelgenomen. “Het project is een mooie eerste aanzet voor een sportieve en gezonde jeugd”, aldus Tamara de Haan. Het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen monitort de vorderingen van de leerlingen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat na de zestien projectweken bewegingsonderwijs door een vakleerkracht, het enthousiasme en de motivatie van kinderen om te bewegen, zijn toegenomen. Daarnaast rapporteren de leerkrachten een duidelijke vooruitgang in de motorische vaardigheden.

Ontwikkeling
Ook landelijk staat bewegingsonderwijs binnen het primair onderwijs volop in de belangstelling. Eerder deze week diende de VVD een wetsvoorstel in om een vakleerkracht in het primair onderwijs te verplichten. Goed leren bewegen door een vakleerkracht draagt namelijk bij aan een goede lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Naast bewegen is ook gezonde voeding belangrijk. Daarom zal de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hanzehogeschool Groningen een lesprogramma ontwikkelen dat de deelnemende scholen in hun lessen kunnen toepassen.

Ambitie
Zo blijft het project Sportieve Gezonde School zelf ook in beweging. “Onze ambitie is dat alle scholen in de provincie Groningen deelnemen  aan de Sportieve Gezonde School”, aldus projectleider Karin Zwart. Om deze ambitie waar te kunnen maken, is steun noodzakelijk. “Het draagvlak bij de betrokken scholen vormt de basis. Daarnaast hebben we partners nodig om de kosten te dragen en om het programma verder uit te bouwen.” Die partner heeft Sportieve Gezonde School bijvoorbeeld gevonden in GasTerra. Per 2016 biedt FC Groningen in de Maatschappij het programma Gezond Scoren aan, en Donar verzorgt vanaf nu basketbalclinics op de deelnemende scholen.

Het project Sportieve Gezonde School is onder de vlag van Sportplein Groningen ontwikkeld door Huis voor de Sport Groningen, de Hanzehogeschool Groningen Instituut voor Sportstudies en Stichting Openbaar Onderwijs Marenland.

Meer nieuws

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief