Zoek binnen hvdsg.nl...

Sportdorp, één van de 100 erkende sport- en beweeginterventies

Wederom zijn er goede resultaten geboekt binnen het traject Effectief Actief. In de derde beoordelingsronde van dit jaar hebben maar liefst 22 sport- en beweeginterventies van een panel van onafhankelijke praktijkprofessionals de erkenning ‘Goed beschreven’ gekregen. Hiermee komt de teller met via Effectief Actief erkende interventies ruim boven de 100, waarbij in de komende weken ook nog eens tientallen andere interventies opgaan voor de erkenningsniveau’s ‘Goed beschreven en ‘Goed onderbouwd’.

Goed beschreven: wat houdt dat in?
‘Goed beschreven’ is een belangrijke beoordeling en een mogelijke opstap naar eventuele verdere erkenning. De kwalificatie ‘Goed beschreven’ is afkomstig uit bovengenoemde gezamenlijke erkenningstraject. Hierbij beoordeelt een groep onafhankelijke praktijkprofessionals kansrijke interventies op basis van het werkblad. De minimale voorwaarden voor deze ‘goed beschreven’ kwalificatie zijn:

  • een aantal omschrijvingsvelden zoals doel, doelgroep, aanpak en randvoorwaarden zijn degelijk beschreven;
  • de handleiding is bruikbaar;
  • er is een procesevaluatie of tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.


Sportdorp gaat een stap verder; 'Goed onderbouwd'
Met de interventie Sportdorp wil Huis voor de Sport Groningen zelfs nog een stapje verder gaan. Namelijk van 'Goed beschreven' naar 'Goed onderbouwd'. Bij ‘Goed onderbouwd’ ligt de voornaamste focus op de onderbouwing van de samenhang tussen probleem, doel, doelgroep en aanpak, waardoor in theorie aannemelijk wordt gemaakt hoe en waarom de interventie in de praktijk zou kunnen werken. Daarnaast is er, net zoals bij niveau ‘Goed beschreven’, aandacht voor de randvoorwaarden voor uitvoering van de interventie en voor de overdraagbaarheid van de interventie door de beschikbaarheid van een handleiding en ervaring met de uitvoering van de interventie.

 

Lees hier het volledige artikel.

 

Bron: NISB

Meer nieuws

Sarèl de Jong geeft kickboks-clinics aan kinderen

Damster leerlingen opgeleid tot schoolpleincoach

De Hoeksteen wordt Sportieve Gezonde School

SportinZicht oktober nu online!

Denk mee over Kardinge tijdens Beweegcafé op 29 oktober

Openbare sportplekken voorzien in behoefte

Gronings Sportdebat kent geen winnaar

'Kinderen acht uur stil laten zitten is misdadig'

'Vergeten' Oost-Groningers fitter geworden

meer nieuws in het archief