Zoek binnen hvdsg.nl...

Sportclubs worstelen met wetgeving bij contractverlening

De Wet Werk en Zekerheid blijft ook voor sportclubs voor problemen zorgen. Clubs hebben door deze wet moeite om het contract met trainers na twee seizoenen te verlengen. De Wet Werk en Zekerheid bepaalt namelijk dat na drie arbeidsovereenkomsten binnen 24 maanden de aanstelling van een trainer omgezet wordt in een vast dienstverband. Dit brengt verplichtingen en financiële risico’s met zich mee die veel clubs liever niet willen dragen.

De nieuwe wet heeft er voor gezorgd dat meer trainers in vaste dienst zijn gekomen bij hun club. Maar er zijn ook steeds meer clubs die besluiten om na twee seizoenen te stoppen met hun trainer. Elke trainer die op jaarbasis meer krijgt dan de belastingvrije vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- heeft in feite al een dienstverband. Voor deze trainers is dan ook de Wet Werk en Zekerheid van toepassing. Wanneer een trainer bijvoorbeeld 24 maanden of langer in dienst is geweest bij een club en het bestuur besluit om de samenwerking te beëindigen dan heeft een trainer recht op een transitievergoeding. Maar ook bij langdurige ziekte heeft een trainer bij een vaste aanstelling recht op een loondoorbetaling tot maximaal twee jaar.

Cao Sportverenigingen biedt alternatief

Met de Cao Sportverenigingen is er een mogelijkheid tot een verruiming van de ketenregeling. Sportclubs kunnen dan gebruik maken van de dienstverlening van een sportservicebureau binnen Netwerk in de Sport. Op deze dienstverlening is de Cao Sportverenigingen van toepassing, maar dan besteedt de sportclub het werkgeverschap uit. In Groningen is dat Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen. In deze Cao is een uitzondering op de ketenbepaling opgenomen, waardoor zes contracten in vier jaar mogelijk is, voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Nieuwe werkgeversorganisatie voor sportclubs

Samen met het ministerie van SZW zijn de sociale partners (Netwerk in de  Sport en FNV Sport) bezig om meer oplossingen te creëren. Netwerk in de Sport, waarbinnen Arbeidsloket één van de partners is, richt namelijk een werkgeversorganisatie op waar sportverenigingen, die zelf het werkgeverschap op zich willen nemen, lid van kunnen worden. Als gevolg hiervan is de Cao Sportverenigingen automatisch voor deze clubs van toepassing. De verwachting is dat de nieuwe werkgeversorganisatie in 2017 operationeel is. Vanzelfsprekend informeert Huis voor de Sport Groningen sportclubs wanneer er meer details bekend zijn

Meer weten?

Mocht u belangstelling hebben voor de dienstverlening van het Arbeidsloket of hierover nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Bas van de Kant van Huis voor de Sport Groningen via telefoonnummer 06-26975251 of per e-mail: b.vandekant@hvdsg.nl

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief