Zoek binnen hvdsg.nl...

Sportclubs onder strenger toezicht belastingdienst

De Belastingdienst gaat dit jaar het toezicht op stichtingen en verenigingen in de sportbranche intensiveren. Het strengere toezicht is onderdeel van een programma waarmee de Belastingdienst in 2017 is gestart om onbeschreven stichtingen en verenigingen te controleren op hun belastingplicht. Reden voor een strenger toezicht op deze rechtsvormen is dat sportclubs vaak ten onrechte veronderstellen dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Door hun belastingplicht opnieuw te beoordelen, wil de Belastingdienst oneerlijke concurrentie tegengaan.

Voorlichting en beoordeling belastingplicht
Voor 2019 heeft de Belastingdienst aangekondigd om onder andere te focussen op de sportbranche. De fiscus zal in eerste instantie voorlichting verstrekken. Daarna zal de Belastingdienst vragenformulieren aan sportclubs versturen en op basis van de antwoorden de belastingplicht (her)beoordelen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat, als sprake is van belastingplicht deze zal ingaan met ingang van 2020.

Loonheffingen en vrijwilligersvergoedingen
Als sportclubs dezelfde economische activiteiten als bedrijven verrichten, dan gelden voor hen in principe ook dezelfde fiscale regels. Dit kan leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting. Als een sportclub belastingplichtig is, betekent dit niet altijd dat zij belasting moet betalen. Er kan een specifieke regeling of vrijstelling van toepassing zijn. Zo kan in het geval van mogelijke loonheffingen de vrijwilligersregeling van toepassing zijn als de sportclubs gebruikmaken van vrijwilligers. Een vrijwilliger mag in 2019 voor zijn arbeid en eventuele te maken onkosten, onbelast maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar ontvangen. Dit is inclusief vergoedingen en verstrekkingen in natura. Tot en met 2018 was dit € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Wanneer de vergoeding deze bedragen overschrijdt, mag de vrijwilligersregeling niet worden toegepast.

Wat als de vrijwilligersregeling geen uitkomst biedt?
Past de overeengekomen vergoeding niet binnen de kaders van de vrijwilligersregeling? In dat geval is een arbeidsovereenkomst de beste oplossing bij het verrichten van structurele werkzaamheden. Werken onder de CAO Sportverenigingen biedt hierbij grote voordelen voor zowel werkgever (sportvereniging) als werknemer (trainer, beheerder, etc). Voor advies over het opstellen en aangaan van een arbeidsovereenkomst kunt u contact opnemen met Bas van de Kant van Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen, via 06-26975251 of b.vandekant@hvdsg.nl.

Bronnen:

  1. Artikel van Netwerk in de Sport over Sportverenigingen onder strenger toezicht belastingdienst.
  2. Artikel van BDO accountancy en belastingadvies over de intensivering van het toezicht.
  3. Informatie van de Belastingdienst over de fiscale vrijwilligersregeling.

Meer nieuws

Behoeftepeiling buurtsportcoaches oktober 2019

12 november: Sportcafé stad Groningen

November: "ALLE Groningers doen mee!"

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

meer nieuws in het archief