Zoek binnen hvdsg.nl...

Sport voor het eerst in jaren prominent in coalitieakkoord Groningen

Een historische doorbraak voor de sport in Groningen. Zo noemt Rob de Waard, directeur van Huis voor de Sport Groningen, het nieuwe coalitieakkoord van de provincie. Eigenlijk zou de provincie zich vanaf volgend jaar terugtrekken uit de sport. In plaats daarvan krijgt Huis voor de Sport tot 2019 jaarlijks 500.000 euro voor breedtesportontwikkeling, zijn er mogelijkheden voor sport en bewegen in het leefbaarheidsfonds en komt er een accommodatiefonds van 10 miljoen euro om verouderde accommodaties duurzamer te maken. "Mooi, goed en kansrijk voor de sport, zegt De Waard blij.

Afgelopen week werd het akkoord, dat SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks sloten, officieel ondersteund door een meerderheid van de Provinciale Staten. Ook werden de nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd. Voor sport is dat Fleur Gräper van D66.

"Het is jaren geleden dat de provincie zoveel geld in sport heeft gestoken. De tendens was de laatste juist dat de bijdrage aan sport steeds meer afnam. Het is überhaupt heel lang geleden dat sport in het coalitieakkoord werd genoemd. En dan ook nog zo prominent, steekt De Waard zijn optimisme niet onder stoelen of banken. Hij had er rekening mee gehouden dat de bijdrage van de provincie aan sport en bewegen vanaf volgend jaar nihil zou zijn. Dat was ook de bedoeling volgens afspraken van het vorige provinciebestuur. "We hebben heel hard gelobbyd om te laten zien dat sport en bewegen belangrijk zijn op allerlei terreinen, zoals leefbaarheid en gezondheid. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Huis voor de Sport kan vanaf komend jaar rekenen op 500.000 euro per jaar. Dat geld moet worden besteed aan projecten om de breedtesport in Groningen te versterken. De Waard heeft wel zo zijn ideeën waar dat geld aan besteed moet worden, maar wil eerst in overleg met het nieuwe provinciebestuur. "Wat mij betreft zijn er drie speerpunten. Ten eerste meer bewegen voor de jeugd in combinatie met het bewegingsonderwijs op scholen en sportverenigingen. Ten tweede denk ik aan het versterken van die verenigingen, volgens de open club gedachte die NOC*NSF ook voor ogen heeft. En ten slotte denk ik dat er meer sportdorpen in de provincie moeten komen. Maar dit zijn mijn ideeën. Er zijn nog tal van andere goede zaken te bedenken, zoals bewegen voor ouderen, beweegvriendelijke omgeving en aangepast sporten. We gaan graag in overleg met de nieuwe gedeputeerde over onze ideeën.

Naast het geld voor breedtesport kan de sport ook profiteren van het leefbaarheidsfonds, dat voor 8 miljoen euro per jaar op de begroting staat. "Sport en bewegen dragen zeker bij aan de leefbaarheid in de provincie, zegt De Waard. De sport moet creatief zijn en met ideeën komen om de leefbaarheid te verbeteren om aanspraak te maken op middelen uit het leefbaarheidsfonds. Daarnaast komt er een accommodatiefonds van in totaal 10 miljoen euro om accommodaties met een maatschappelijke functie, zoals dorpshuizen, buurthuizen en sportaccommodaties onder andere te verduurzamen.

Naast het geld dat de provincie rechtstreeks in de sport gaat steken, ziet De Waard de op handen zijnde inspanningen van de provincie als vliegwiel voor andere partijen die in sport en bewegen willen investeren. "We zijn in gesprek met verschillende bedrijven over een bijdrage aan de provinciale sport. Het is makkelijker praten als de provincie laat zien dat ze ook belang hecht aan sport en bewegen.

Bron: Sport & Strategie

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief