Zoek binnen hvdsg.nl...

Sport en Bewegen in de Buurt

Eind 2011 heeft minister Schippers Sport en Bewegen in Olympisch perspectief aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin geeft zij onder andere aan dat ze in 2012 met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil starten. Het doel hiervan is om samen met gemeenten, sport- en beweegaanbieders en het bedrijfsleven het sporten en bewegen in de buurt te stimuleren. Zo moet het lokale sport- en beweegaanbod beter aansluiten op de vraag. Uiteindelijk leidt dat tot meer sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl.

Kennis en advies
Om het programma te kunnen realiseren is het van belang dat er lokaal meer slimme en kansrijke verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven tot stand komen.
De minister stelt geld beschikbaar aan de sport en gemeenten om de doelstellingen te kunnen behalen. De regeling bestaat onder andere uit de onderdelen buurtsportcoach en sportimpuls. Er zijn voor gemeenten volop kansen voor de buurtsportcoach en de sportimpuls. Maar de vraag is: Hoe kun je als gemeente hier op een goede en efficiënte wijze invulling aan geven? Huis voor de Sport Groningen kan gemeenten hier optimaal in adviseren en begeleiden. Huis voor de Sport Groningen is goed op de hoogte van de lokale situatie en kent de regeling. In advisering kan de organisatie maatwerk leveren per gemeente.

Kans voor Groninger gemeenten
Op dit moment nemen 20 van de 23 Groninger gemeenten deel aan de combinatiefunctieregeling. Betekent dit dan dat er niet veel kansen meer zijn voor deze gemeenten? Juist wel. De gemeenten die op dit moment nog niet deelnemen aan de combinatiefuncties kunnen dit alsnog heroverwegen. De buurtsportcoach biedt de gemeente immers meer kansen. Denk hierbij aan de ruimere inzet van de professional.
De gemeenten die op dit moment al combinatiefunctionarissen in dienst hebben krijgen de mogelijkheid om het aantal fte te verhogen. Er kunnen nog betere verbindingen gelegd worden met lopende sportstimuleringsprojecten in de gemeente, denk hierbij onder andere aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. De gemeente kan eventueel overwegen om de huidige combinatiefunctionaris breder in te gaan zetten. Daarnaast biedt de sportimpuls voor alle sportaanbieders in de gemeenten de kans om nieuwe interventies op te gaan starten.

Regeling

Buurtsportcoach
De buurtsportcoach is een voortzetting van de huidige combinatiefunctionaris. Uiteindelijk wil het ministerie 2900 fte aan buursporttcoaches realiseren. De buurtsportcoach-regeling is structureel. Het ministerie stelt vanaf 2012 een extra bedrag beschikbaar van 8 miljoen euro (t.o.v. huidige combinatiefuncties). Vanaf 2013 loopt dit op tot 13 miljoen euro extra.

Sportimpuls
Met de sportimpuls worden lokale sport- en beweegaanbieders, zoals verenigingen en commerciële aanbieders, ondersteund om aanbod te realiseren dat bijdraagt aan het vergroten van het bereik van het lokale sport- en beweegaanbod. De sportimpuls loopt tot en met 2015 en het ministerie keert jaarlijks 10 miljoen euro uit voor de uitvoering. Sportaanbieders kunnen een aanvraag indienen, maar de gemeente dient hierbij wel geraadpleegd te worden. De financiering vanuit de sportimpuls is bedoeld voor de opstartfase van het project. (De aanvraag moet gebaseerd zijn op projecten die op de menukaart sportimpuls staan). Vanaf begin april zal er meer duidelijkheid komen over de sportimpuls.

Meer informatie?
Voor vragen over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Huis voor de Sport Groningen, 0598-323200 of info@hvdsg.nl.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief