Zoek binnen hvdsg.nl...

Special Heroes Day 2012

In Groningen vindt donderdag 5 juli de eerste Special Heroes Day Noord Nederland plaats. Ruim driehonderd leerlingen van het speciaal onderwijs uit Groningen en Drenthe nemen deel aan deze speciale sportdag waarbij ze kennis maken met verschillende takken van sport. Huis voor de Sport Groningen organiseert deze dag samen met Special Heroes.

Met de organisatie van de Special Heroes Day Noord Nederland wil Huis voor de Sport Groningen jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een extra kennismaking bieden met verschillende sporten, met als uiteindelijk doel dat meer kinderen structureel deel gaan nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Om dit te bereiken worden sportaanbieders met regulier sportaanbod voor deze doelgroep nauw betrokken bij de organisatie van deze dag zodat jongeren door kunnen stromen wanneer ze een bepaalde sport leuk vinden. Naast het sportprogramma is er deze dag ook een randprogramma waar leerlingen gebruik van kunnen maken.

Speciale aandacht
Voor kinderen met een beperking is het minder vanzelfsprekend dat ze deelnemen aan sportactiviteiten dan voor kinderen zonder beperking. Ze ervaren grotere drempels om mee te doen, terwijl juist bij de groep kinderen met een beperking de gezondheid- en maatschappelijke winst die te behalen valt nog vele malen groter is dan bij de groep mensen zonder een beperking.
 

Meer nieuws

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

Sportclubs onder strenger toezicht belastingdienst

Uitslag werknemersonderzoek Arbeidsloket

Nieuwsbrief Buurtsportcoach Academy Noord

Nieuwsbrief KennisLab BIOR Noord

meer nieuws in het archief