Zoek binnen hvdsg.nl...

Samen blijven bewegen: buitengewoon en gewoon buiten!

Het jaar 2016 begon in het Noorden met ijzel en code rood. Het openbare leven kwam piepend, krakend en vooral glijdend tot stilstand: scholen, gemeentehuizen, ziekenhuizen en bedrijven bleven dicht. Het afval en de melk werd niet opgehaald. Treinen en bussen reden niet. Ouders moesten verplicht thuisblijven en –werken. Even stond de tijd stil en nam de jeugd net als vroeger weer bezit van de straat. Weg van de iPad en de games en ouderwets naar buiten. Mensen zochten elkaar op en er ontstond een ouderwetse vorm van gezelligheid en saamhorigheid. Kwetsbaren en ouderen werden geholpen met boodschappen doen. En vooral: we ontdekten spontaan nieuwe vormen van bewegen en sporten. Met dank aan Renate Groenewold: schaatsen op straat: straatsen dus, ijshockey op de weg en Groninger studenten gingen viraal de wereld over met het zogenaamde bier-curling met (lege) kratten bier. Groningen aan den IJzel. Drie spannende dagen die we allemaal nooit meer zullen vergeten en die voor altijd warme herinneringen zullen blijven oproepen. Een mooi voorbeeld van de kracht van bewegen en sporten in onze samenleving. Samen bewegen: buitengewoon en gewoon buiten!

Samenwerken
Dat trefwoord ‘samen’ is hopelijk ook voor de rest van dit jaar en verder van toepassing. Juist voor de sector waar wij ons in bewegen, de sport dus, geldt al enige tijd dat we het niet meer alleen kunnen doen en daarnaast zullen moeten vernieuwen. Te lang heeft deze sector in een cocon geleefd en overtuigd van het eigen gelijk zich tegen de boze buitenwereld afgezet omdat die maar niet het belang van sport wilde inzien.

Samenwerken gaat niet vanzelf
We moeten zelf het initiatief nemen tot samenwerken, dat geldt voor onze eigen medewerkers, maar vooral ook met aanverwante sectoren. En dat zijn er velen! Samenwerken, dat klinkt vanzelfsprekend en dat lijkt veel gemakkelijker dan het is. Het bevat nl de woorden ‘samen’ en ‘werken’ en dat houdt ook in dat je invloed en macht prijsgeeft en dat het niet vanzelf gaat. Je moet er aan werken. Daar is ook wederzijds vertrouwen voor nodig, maar vooral de wil en de overtuiging om er uiteindelijk iets beters van te maken. Je krijgt er dan ook veel moois voor terug. Niet alleen een veel opener, vitalere en sterkere sportsector, met een beter imago, maar uiteindelijk ook een gezondere samenleving. Ik geloof daar in, evenals de noodzaak tot vernieuwing in de sector sport en bewegen. Maar door openheid en samenwerking kom je ook sneller tot vernieuwde inzichten die je anders nooit had gekregen. En tenslotte: het is veel leuker werken dan je opsluiten in eigen kantoor en vertrouwde omgeving.

Vernieuwen!
Te lang werd en wordt in de sportwereld nog gedacht vanuit structuren van vijftig jaar geleden. En dan vooral vanuit de aanbodzijde. Denk aan de ouderwetse verhuurder-huurder relatie van gemeenten met verenigingen, de traditionele contributiesystemen, de mono benadering van veel sportbonden en de beperkte openstelling van sportcomplexen met de bordjes ‘ verboden toegang’ er op gespijkerd. En dat tegen het decor van een zich sterk bewegende vraagzijde: een bevolking die in toenemende mate andere wensen en behoeften heeft. Ook op het gebied van bewegen en sport. Zo’n 25 % van onze inwoners is (nog) lid van een sportvereniging. Dat zijn er nog altijd vele miljoenen, maar dat betekent ook dat een groot deel van de bevolking op een andere manier, anders georganiseerd of ongeorganiseerd, wil sporten en bewegen. Daar ligt dus een enorm potentieel.

Huis voor de Sport Groningen werkt samen en vernieuwt
Hoe doen wij dat in de provincie Groningen? Vanuit onze nieuwe inspirerende werkomgeving in de stad Groningen (kom gerust eens langs, Groningen is dichterbij dan u denkt!) dagen wij bij Huis voor de Sport Groningen onszelf en onze relaties uit tot nieuwe ideeën, diensten en samenwerkingsverbanden. Dat doen wij met zowel overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven als sportverenigingen. Met als doel om gezamenlijk bij te dragen aan een leefbaar, gezond en duurzaam Groningen. En dat laat zich vertalen in projecten als Sportdorp, Open Club, Sportieve Gezonde School, Kansen voor Kinderen of Duurzame Sportverenigingen. Voor al deze en vele andere projecten geldt dat we dat niet alleen kunnen en willen doen. Het zijn allemaal samenwerkingsverbanden.

En binnen het samenwerkingsverband Sportkracht 12 trachten wij dit op een vergelijkbare wijze te doen voor heel Nederland.

Sportplein Groningen
Een mooi voorbeeld van zo’n netwerkverband is Sportplein Groningen, waarin sportorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeenten, provincie en het bedrijfsleven samen optrekken voor een sportievere en gezondere samenleving. Daarbij is en blijft sport, maar in feite geldt dat voor alle vormen van bewegen, heel belangrijk. Meer en blijvend sporten en bewegen is een noodzakelijke, maar nog geen voldoende voorwaarde voor een gezondere toekomst voor ons allemaal. De kunst is om dat laatste te erkennen, dus ook onze eigen beperkingen te weten. Voor een gezonde samenleving is meer nodig dan sport en bewegen alleen en juist daarom moeten we ons open opstellen en samen willen werken met anderen.

Met drie dagen ijzel als glij- en bindmiddel als voorbeeld. Samen blijven bewegen dus!

Rob de Waard

Directeur/bestuurder Huis voor de Sport Groningen

 

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief