Zoek binnen hvdsg.nl...

Saba wordt Sporteiland

Huis voor de Sport Groningen gaat de door haar ontwikkelde, succesvolle interventie Sportdorp uitbreiden naar het Caribisch gebied. Begin juli werd namelijk bekend dat de subsidieaanvraag, genaamd Saba Sporteiland vanuit de Sportimpuls is gehonoreerd. Doel is om van Saba een gezond, vitaal, actief en sportief eiland te maken.

Saba is een bijzondere gemeente van Nederland. Er wonen 1947 bewoners, met dorpse kenmerken. Saba kent een groot percentage bewoners met een ongezonde en inactieve levensstijl, een urgent probleem. Het mist een sociale georganiseerde sportstructuur zoals we deze kennen in Nederland. Er is te weinig structureel sportaanbod, terwijl er, met de unieke mogelijkheden voor buitensport, wel potentie is om dit neer te zetten. Daarnaast is er onvoldoende regie, coördinatie en begeleiding. Door de succesvolle interventie Sportdorp op het eiland toe te passen, moet dit gaan veranderen.

Vertaling Sportdorp naar Sporteiland
De interventie Sportdorp van Huis voor de Sport Groningen zorgt voor toename van leefbaarheid in een dorp of wijk en vitaliteit van de inwoners. Dit als gevolg van samenwerking tussen sportverenigingen en het vernieuwen van het sportaanbod. Na intensieve begeleiding van de Sportdorpcoördinator ontstaat er na verloop van tijd een zelfvoorzieningssituatie in het dorp of de wijk. Het samenwerkingsverband Sportdorp blijft bestaan door inzet van vrijwilligers en betrokkenen. Dit concept gaat nu ook toegepast worden op Saba. Met de impuls Sportdorp kan in twee jaar de sociale sportstructuur duurzaam worden opgebouwd en een sporteiland worden gerealiseerd voor een gezonder en actiever Saba.

Sport en Bewegen in de Buurt
De Sportimpuls maakt onderdeel uit van het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met dit programma wil minister Edith Schippers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt.

Meer weten?
Voor meer informatie over Saba, Sporteiland kunt u contact opnemen met Jack Kamminga van Huis voor de Sport Groningen, j.kamminga@hvdsg.nl, of 050-87 00 100.

Meer nieuws

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

Sportclubs onder strenger toezicht belastingdienst

Uitslag werknemersonderzoek Arbeidsloket

meer nieuws in het archief