Zoek binnen hvdsg.nl...

Platform Groninger Partners in Sport (GPS)

Groninger Partners in Sport is een platform voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, waarmee Huis voor de Sport Groningen samen maatschappelijke ambities in de provincie Groningen wil realiseren. Met dit platform wil Huis voor de Sport Groningen in een collectief partners binden aan diverse thema’s en voor allen een toegevoegde waarde creëren. Door middel van het GPS-platform krijgen bedrijven de mogelijkheid tot het leveren van een maatschappelijke bijdrage aan de breedtesport in Groningen. Uniek aan dit platform is dat de partners in verbinding worden gebracht met het uitgebreide netwerk van sportverenigingen, gemeenten, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Ook draagt het partnerplatform bij aan zakelijke contactmomenten.

Basislidmaatschap en themaprogramma’s

In de zomerperiode is het programma van het partnerplatform verder doorontwikkeld. Bedrijven kunnen zich nu via een basislidmaatschap aansluiten bij het partnerplatform. Hiervoor ontvangen de partners diverse netwerkbijeenkomsten. Daarnaast kiest een partner voor een themaprogramma en/of partnerschap op maat.
Deze thema’s betreffen:
- Versterking van sportverenigingen: organisatie van vier Sportcongressen per jaar voor sportbestuurders, trainers en coaches en GPS@dvies voor sportbestuurders
- Sport(dorp) en leefbaarheid: vernieuwing van het sportaanbod en Groninger Sportdorpen Toernooi
- Jeugd en talentontwikkeling; Groninger Scholentoernooi Basketbal voor BO en VO
- Aangepast sporten; Sportinstuif voor lichamelijk beperkten en opzet nieuw sportaanbod

Partners

De volgende Groninger Partners in Sport dragen op dit moment via het partnerplatfom bij aan de breedtesport in Groningen: Noordlease, Noorderpoort, Nijha, Heijkoop & Partners, SportStroom, Medisch Centrum Zuid, Wagner Group, Nijestee, Martini Sport & Business, GasTerra Flames.

Interesse?

Heeft u interesse in het platform ‘Groninger Partners in Sport’ of partnerschap op maat met Huis voor de Sport Groningen, neem contact op met Karin Zwart, k.zwart@hvdsg.nl, 0598-323200.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief