Zoek binnen hvdsg.nl...

Interactieve avond Sportnota Menterwolde

Interactieve avond over de nieuwe Sportnota in Menterwolde

Interactieve avond over de nieuwe Sportnota in Menterwolde
Maandag 11 juni organiseert de gemeente Menterwolde een interactieve avond over het nieuwe sportbeleid. Tijdens deze avond hebben de inwoners en lokale organisaties de gelegenheid over het nieuwe sportbeleid in gesprek en discussie te gaan met de gemeente. De avond staat onder leiding van Rob de Waard, directeur van Huis voor de Sport Groningen.

De afgelopen jaren is veel gebeurd op het gebied van sportaccommodaties, subsidies en sportstimulering. Deze nieuwe ontwikkelingen geven aanleiding het huidige sportbeleid tegen het licht te houden en de koers voor de toekomst te bepalen. Waar wil de gemeente Menterwolde naar toe op het gebied van sport? Hoe gaat ze om met accommodaties? Welke rol heeft de gemeente zelf en welke rol is er weggelegd voor andere partijen? Hierover wordt gesproken en gediscussieerd tijdens deze interactieve avond.

Er wordt aandacht besteed aan de huidige stand van zaken op het gebied van sport in Menterwolde, landelijke ontwikkelingen en trends en de algemene kaders voor het toekomstige sportbeleid. Bij het opstellen van het nieuwe sportbeleid en de hierbij te maken keuzes moet rekening gehouden worden met de financiële ontwikkelingen van de gemeente. De uitkomsten van de sportnota worden gebruikt om keuzes te kunnen maken voor de begroting van 2013 en de jaren daarna. De uitkomsten van deze interactieve avond worden verwerkt in de nieuwe sportnota.

De interactieve bijeenkomst is maandag 11 juni van 20.00 uur tot uiterlijk 22.30 uur in de raadszaal, Kerkstraat 2 in Muntendam.

Niet voor publicatie bestemd:
Meer info via Mariska Zwartsenburg, Huis voor de Sport Groningen, tel. 06-33800057 of Communicatie, gemeente Menterwolde. tel. (0598) 658806

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief