Zoek binnen hvdsg.nl...

Partnerplatform. Gezonde winst.

Op donderdag 28 maart wordt het Partnerplatform van Huis voor de Sport Groningen officieel gelanceerd. Bedrijven kunnen zich aan het Partnerplatform verbinden middels een Supersupporterschap. Op dit moment zijn er 15 bedrijven Supersupporter. Daarnaast kunnen maatschappelijke organisaties en de overheid zich middels een supporterschap aan het Partnerplatform verbinden. De gemeente Veendam en Pekela zijn de eerste supporters. Wat houdt het supporterschap eigenlijk in?

Supporterschap

Het Supporterschap is bedoeld voor overheden en maatschappelijke organisaties die niet in de gelegenheid zijn een basislidmaatschap af te nemen van het partnerplatform, maar dit initiatief wel ondersteunen en zich graag ook willen verbinden aan het Partnerplatform.

Voordelen supporterschap

Het Partnerplatform van Huis voor de Sport Groningen met de bijdrage van de ‘Supersupporters’ zorgt ervoor dat de breedtesport in de Provincie Groningen en dus ook in de gemeenten wordt versterkt. Daarnaast kan het Partnerplatform met de bijdragen van de ‘Supersupporters’ als cofinanciering ingezet worden voor subsidieaanvragen bij het rijk, provincie en andere instellingen om nieuwe middelen voor breedtesportprojecten aan te vragen. De gemeenten die zich als Supporter verbinden aan het Partnerplatform kunnen daar van mee profiteren.


Nieuwe breedtesportprojecten voortkomend uit de bijdragen van ‘Supersupporters’ dragen bij aan de verhoging van de sportparticipatie in de provincie en daarmee dus ook in de gemeenten. Met de ondersteuning van het Partnerplatform als ‘Supporter’ hebben deze gemeenten de mogelijkheid om evenementen en activiteiten in hun gemeenten te laten plaats vinden.
 

Kortom, een mooi initiatief waar ook de maatschappelijke organisaties en de overheid niet bij mag ontbreken!
 

Voor meer informatie klik hier.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief