Zoek binnen hvdsg.nl...

Oproep aan provincie: “1 miljoen extra voor meer bewegen”

Onlangs heeft de provincie Limburg besloten om een miljoen te investeren in programma’s voor meer bewegen. Huis voor de Sport Groningen roept de provincie Groningen op om de komende jaren, tot aan de herindeling, minimaal hetzelfde te doen. Zij zal daar in ieder geval op aandringen bij de verschillende politieke partijen met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2015. In een brief aan Provinciale Staten heeft Huis voor de Sport Groningen echter gevraagd om al dit jaar extra middelen beschikbaar te stellen.

De provincie Groningen telt bijna 600.000 inwoners. Velen daarvan leven gezond. Maar dat geldt niet voor iedereen. Een grote groep inwoners, jong en oud, kent een ongezonde leefstijl. Dat uit zich in (een combinatie van) ongezonde voeding, roken, overmatig alcoholgebruik en te weinig bewegen. Deze problematiek is sterk vergelijkbaar met de provincie Limburg.

Leefbaarheid en gezondheid
Uit onderzoek is gebleken dat sport en bewegen een belangrijke bijdrage leveren aan leefbaarheid en gezondheid. Langdurig ongezond leven leidt tot ernstige gezondheidsrisico’s, gezondheidsklachten en structureel sterk oplopende kosten voor gezondheidszorg. Een ongezonde leefstijl is vaak sociaal-cultureel bepaald en begint op jonge leeftijd. De toename van obesitas is daar een voorbeeld van. De samenleving als geheel betaalt uiteindelijk de (maatschappelijke) prijs door exploderende zorgkosten voor iedereen. En dat geldt ook voor een provincie. Doel is immers om onze provincie gezond, leefbaar en aantrekkelijk te houden.

€ 2,- per inwoner voor meer bewegen
De provincie Groningen geeft nu jaarlijks € 200.000 uit aan bewegen en sport. Door daar de komende jaren 1 miljoen aan toe te voegen, wordt die jaarlijkse bijdrage € 2,- per inwoner. Een verantwoorde keuze met het oog op een gezonde en leefbare toekomst voor onze provincie.

Breed draagvlak
Huis voor de Sport Groningen gaat daarnaast zorgverzekeraars, andere maatschappelijke organisaties en grote bedrijven vragen om het goede voorbeeld van de provincie te volgen. Er kan meteen gestart worden met panklare projecten van Huis voor de Sport Groningen, waarvan sommige hun succes al (landelijk) bewezen hebben, zoals Sportdorp. Een deskundige effectmeting kan worden verzorgd door de universiteit i.s.m. de vele onderwijsinstellingen in de provincie. Zo ontstaat een impuls die zijn weerga niet kent om Groningen tot de gezondste en aantrekkelijkste provincie van Nederland te maken.

Er gaat tenslotte niets boven een gezond en leefbaar Groningen!

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief