Zoek binnen hvdsg.nl...

Opleidingen en sportbonden geven samen opleiding trainer-coach

Bij sportverenigingen in de provincie Groningen is er vraag naar geschoolde trainer-coaches, maar het aanbod blijkt niet altijd toereikend. Voor de kleinere sportbonden is het niet mogelijk om in elke regio van Nederland een opleiding te organiseren. Maar trainers volgen hun opleiding het liefst dicht bij huis. Daarom bieden het samenwerkingsverband Sportplein Groningen en een aantal sportbonden gezamenlijk de sportbrede opleiding trainer-coach 3 aan.

Uit de landelijke SportAanbiedersMonitor 2012 van NOC*NSF/Mulier Instituut blijkt dat een groot deel van de sportverenigingen zorgen of problemen hebben ten aanzien van kader. Bij 46% van de sportverenigingen betreft dit technisch kader (training, begeleiding, lesgeven). Een inventarisatie van Sportplein Groningen onder de Groninger sportverenigingen, bevestigt deze uitkomsten. Vooral bij kleinere sporten is de vraag naar deskundig kader groot.

Voor relatief kleine sportbonden is het aantal cursisten te klein om in elke regio in Nederland een opleiding te organiseren. Maar bij sportverenigingen is de vraag naar geschoold kader wel aanwezig. De oplossing is gevonden: een sportbrede opleiding waarbij de bond alleen nog de sportspecifieke onderdelen hoeft te verzorgen. “In 2014 startten we deze opleiding voor het eerst en het bleek een schot in de roos. Ook sportkoepel NOC*NSF schaarde zich achter dit initiatief. Deze sportbrede opleiding wordt straks in nog acht andere regio’s in Nederland gegeven.” Aan het woord is Sander Claassen van ROC Alfa-college Sport en Bewegen. Vanuit Sportplein Groningen zette hij de sportbrede opleiding trainer-coach 3 op.

Claassen voegt toe: “De betrokken onderwijsinstelllingen bieden de cursus ook aan aan de eigen studenten. Zo snijdt het mes aan verschillende kanten: het is een opleiding met hoge kwaliteit die voldoet aan de eisen vanuit de overheid en vanuit de sportpraktijk. Aan alle voorwaarden is voldaan, dus de verenigingstrainers-coaches kunnen zo aan in de opleiding meedoen.” De basis is voor alle trainer-coaches gelijk, maar elke sport vraagt natuurlijk specifieke kennis en vaardigheden. “Die onderdelen zijn per sport met de betrokken sportbond uitgewerkt.”

Bij deze opleiding zijn betrokken: Sportplein Groningen, ROC Alfa-college Sport en Bewegen, Huis voor de Sport Groningen, Hanzehogeschool Groningen Instituut voor Sportstudies, ROC Friesland College (CIOS Heerenveen), ROC Drenthe College Sport en Bewegen.

De deelnemende sportbonden zijn: NEVOBO, KNWU, NEFUB/Floorball Academie, KNBSB, KNAU, TBN, NIJB.

Meer nieuws

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

Sportclubs onder strenger toezicht belastingdienst

Uitslag werknemersonderzoek Arbeidsloket

meer nieuws in het archief