Zoek binnen hvdsg.nl...

Onvolledige berichtgeving rondom flexwet voor sportclubs

In verschillende media zijn berichten gepubliceerd over mogelijke problemen voor sportclubs als gevolg van de nieuwe flexwet. In deze berichtgeving wordt gesteld dat sportclubs in veel gevallen hun trainer(s) na 24 maanden een contract voor onbepaalde tijd moeten aanbieden. Echter, in de Cao Sportverenigingen is hier al een uitzonderingsbepaling voor getroffen. Het is namelijk zo dat volgens deze Cao een trainer pas na 48 maanden in vaste dienst hoeft te komen.

Voetbaltrainer(s) minder langer actief bij club
In die Cao Sportverenigingen is bepaald dat een club binnen 48 maanden 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een trainer mag aangaan. Dat stond al in de Cao en blijft overeind ondanks de nieuwe flexwet. In de praktijk blijkt dat de meeste clubs daar ook prima mee uit de voeten kunnen want gemiddeld genomen blijven trainers niet langer dan een jaar of drie à vier in dienst bij dezelfde club. De voetbalsport is hier een mooi voorbeeld van. In andere sporten, bijvoorbeeld in gymnastiek en tennis, zijn veel trainers langer voor dezelfde club actief. Hier wordt dan ook veel vaker in een eerder stadium een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. Dit aangezien er bij deze sporten een groter tekort aan trainers is ten opzichte van bijvoorbeeld de voetbalsport.

Cao Sportverenigingen via sportservice organisaties
Landelijk kunnen sportclubs voor de Cao Sportverenigingen terecht bij vijf sportservice organisaties die als werkgever voor trainers kunnen fungeren. Deze organisaties werken nauw samen met sportbonden en met de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS), waarin ook NOC*NSF bestuurlijk vertegenwoordigd is. De sportservice organisaties ontzorgen besturen van lokale sportclubs, staan garant voor goed werkgeverschap en investeren de baten van hun activiteiten in verenigingsondersteuning. Voor de provincie Groningen is dit het Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen.

Mogelijkheden Arbeidsloket Huis voor de Sport Groningen
Bij Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen kunnen verenigingsbestuurders en trainers van Groninger clubs gratis terecht voor advies over de flexwet en de mogelijkheden van de Cao Sportverenigingen.  Tijdens een persoonlijk gesprek krijgt de club advies op maat over bijvoorbeeld contractverlenging met één of meerdere trainers. Daarnaast kan de vereniging profiteren van de voordelen van de Cao Sportverenigingen, door het werkgeverschap van hun trainer(s) uit te besteden aan Arbeidsloket.

Meer info?
Neem contact op met  Bas van de Kant, adviseur Arbeidsloket van Huis voor de Sport Groningen, via e-mail b.vandekant@hvdsg.nl of telefonisch 050-8700100.

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief