Zoek binnen hvdsg.nl...

Onderzoek Hanzehogeschool naar aanpak ondersteuning sportverenigingen

Het besturen van een sportvereniging/stichting is niet eenvoudig en vraagt veel van tijd en energie van sportbestuurders. Het lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool wil graag een bijdrage leveren aan het versterken van sportorganisaties. Daarom voert zij gedurende twee jaar een onderzoek uit naar de wijze waarop ondersteuning van deze organisaties zo goed mogelijk kan aansluiten bij uitdagingen waar sportbestuurders voor staan.

Bij dit onderzoek worden alle sportorganisaties en verenigingsondersteuners in Noord Nederland betrokken en werkt de Hanzehogeschool samen met partners zoals NOC*NSF, Huis voor de Sport Groningen, Sport Fryslân en SportDrenthe. Dit om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie bij sportorganisaties en de behoeften van sportbestuurders. Het onderzoek geeft niet alleen inzicht in de situatie en behoeften van noordelijke sportverenigingen, maar resulteert ook in een scholingstraject en een handboek voor verenigingsondersteuners. Uiteindelijk met als doel om sportbestuurders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van hun club.

Een uitnodiging voor deelname aan dit onderzoek is per mail verstuurd naar alle secretariaatsadressen van sportverenigingen uit de provincie Groningen. Elke sportvereniging heeft per mail een unieke link ontvangen. Wilt u deelnemen aan dit onderzoek, raadpleeg dan uw secretaris. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing/vitalisering-sportvereniging

Meer nieuws

Donar en Sarèl de Jong grote winnaars Sportgala

Gronings Sportdebat op 28 februari a.s.

Inschrijving Sporthopper geopend

Sarèl de Jong geeft kickboks-clinics aan kinderen

Damster leerlingen opgeleid tot schoolpleincoach

De Hoeksteen wordt Sportieve Gezonde School

SportinZicht oktober nu online!

Denk mee over Kardinge tijdens Beweegcafé op 29 oktober

Openbare sportplekken voorzien in behoefte

meer nieuws in het archief