Zoek binnen hvdsg.nl...

Onderzoek Groninger sportaccommodaties door Huis voor de Sport Groningen

In opdracht van de provincie Groningen heeft Huis voor de Sport Groningen alle sportaccommodaties in de provincie in kaart gebracht. Die kennis ontbrak tot nu toe, terwijl dit van belang is vanuit het oogpunt van krimp en bezuinigingen. Door krimp van de bevolking in delen van de provincie Groningen gaat het gebruik van sportvoorzieningen teruglopen en daardoor komen deze voorzieningen onder druk te staan. Het onderzoek is voor gemeenten een belangrijke eerste stap in de discussie over de toekomst van hun sportaccommodaties.

Gezien het overaanbod roepen GS gemeenten op de spreiding van sportaccommodaties te betrekken bij de woon- en leefbaarheidsplannen. Primair gaat het hier om gemeentelijk beleid. De gemeenten bepalen of zij bij dit thema de handschoen oppakken en of zij gezamenlijk een vervolgtraject in willen gaan. Daarbij kunnen gemeenten Huis van de Sport Groningen en/of Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) inschakelen voor advies, ondersteuning of begeleiding.

Hoewel de problematiek in krimpgebieden het meest urgent is, heeft het onderzoek zich niet beperkt tot deze regio’s. Gemeentegrenzen zijn immers niet bepalend voor sporters en de mogelijke toekomstige samenwerking tussen gemeenten is ook niet aan krimpgebieden gebonden. Samenwerking kan financieel, vanwege bezuinigingen en onderhoud, en qua kennis zijn meerwaarde hebben voor gemeenten.

Download Rapport onderzoek Sportac.. (0kb)

Download Aanbevelingen Huis voor d.. (0kb)

Meer nieuws

Impuls voor duurzame sportverenigingen in Groningen

Met HiBike vaker op de fiets naar school

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

meer nieuws in het archief