Zoek binnen hvdsg.nl...

Onderzoek Groninger sportaccommodaties door Huis voor de Sport Groningen

In opdracht van de provincie Groningen heeft Huis voor de Sport Groningen alle sportaccommodaties in de provincie in kaart gebracht. Die kennis ontbrak tot nu toe, terwijl dit van belang is vanuit het oogpunt van krimp en bezuinigingen. Door krimp van de bevolking in delen van de provincie Groningen gaat het gebruik van sportvoorzieningen teruglopen en daardoor komen deze voorzieningen onder druk te staan. Het onderzoek is voor gemeenten een belangrijke eerste stap in de discussie over de toekomst van hun sportaccommodaties.

Gezien het overaanbod roepen GS gemeenten op de spreiding van sportaccommodaties te betrekken bij de woon- en leefbaarheidsplannen. Primair gaat het hier om gemeentelijk beleid. De gemeenten bepalen of zij bij dit thema de handschoen oppakken en of zij gezamenlijk een vervolgtraject in willen gaan. Daarbij kunnen gemeenten Huis van de Sport Groningen en/of Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) inschakelen voor advies, ondersteuning of begeleiding.

Hoewel de problematiek in krimpgebieden het meest urgent is, heeft het onderzoek zich niet beperkt tot deze regio’s. Gemeentegrenzen zijn immers niet bepalend voor sporters en de mogelijke toekomstige samenwerking tussen gemeenten is ook niet aan krimpgebieden gebonden. Samenwerking kan financieel, vanwege bezuinigingen en onderhoud, en qua kennis zijn meerwaarde hebben voor gemeenten.

Download Rapport onderzoek Sportac.. (0kb)

Download Aanbevelingen Huis voor d.. (0kb)

Meer nieuws

2e Pilotfase Vrijwilligers & Co

Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020

De 6 B’s die essentieel zijn voor vrijwilligerswerk

Donar en Sarèl de Jong grote winnaars Sportgala

Gronings Sportdebat op 28 februari a.s.

Inschrijving Sporthopper geopend

Sarèl de Jong geeft kickboks-clinics aan kinderen

Damster leerlingen opgeleid tot schoolpleincoach

De Hoeksteen wordt Sportieve Gezonde School

SportinZicht oktober nu online!

meer nieuws in het archief