Zoek binnen hvdsg.nl...

Nog meer Groninger scholen Sportieve Gezonde School

Scoren met bewegen voor nu en voor later. Dat is het project Sportieve Gezonde School, waarbij scholen werken aan een gezonde ontwikkeling en een actieve leefstijl van hun leerlingen. Dit gebeurt door inzet van een vakleerkracht en meer beweegactiviteiten tijdens en na schooltijd. Met positief resultaat, zo blijkt uit onderzoeksresultaten. Inmiddels hebben al 23 scholen deelgenomen en dit najaar zijn er nog eens 7 scholen in de provincie Groningen met het project gestart.  Door steun van onder meer de Provincie Groningen, GasTerra en Nijha BV, kunnen scholen ook in 2017 weer aan het project deelnemen.

Het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen monitort de vorderingen van de leerlingen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt onder meer dat de inzet van een vakleerkracht bewegingsonderwijs een positief effect heeft op de ontwikkeling van de motorische vaardigheid van kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar. In 16 weken zijn de leerlingen vooruitgegaan op verschillende motorische onderdelen, zoals stuiten, gooien, vangen en springen.

Lesprogramma “Vet gezond”

Naast bewegen is ook gezonde voeding belangrijk. Daarom heeft de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hanzehogeschool Groningen een lesprogramma “Vet gezond” ontwikkeld, dat de deelnemende scholen in hun lessen kunnen toepassen. Binnenkort gaan op een aantal scholen pilots van start.

Concept doorontwikkelen

Zo blijft het project Sportieve Gezonde School zelf ook in beweging. “We willen het concept verder doorontwikkelen richting het voortgezet onderwijs (VMBO) en het MBO”, aldus projectleider Karin Zwart van Huis voor de Sport Groningen. “Want ook in het VMBO en MBO kunnen we nog veel winnen op het gebied van een gezonde en actieve leefstijl. Op dit moment zijn we bezig het concept vorm te geven. Dit doen we samen met de Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies. Doel is om begin 2017 de Sportieve Gezonde School van start te laten gaan op 2 pilotscholen in het VMBO.”

Het project Sportieve Gezonde School is onder de vlag van Sportplein Groningen ontwikkeld door Huis voor de Sport Groningen, Hanzehogeschool Groningen Instituut voor Sportstudies en Stichting Openbaar Onderwijs Marenland. Ook FC Groningen en Donar hebben zich aan het project verbonden en maken daarmee deel uit van het samenwerkingsverband.

 

Meer nieuws

Huis voor de Sport Groningen sportformateur in Leeuwarden

Ouderen blijven in beweging bij OldStars Sport Groningen

Sportkracht Noord lanceert SportMatchNoord

Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

Sportclubs onder strenger toezicht belastingdienst

Uitslag werknemersonderzoek Arbeidsloket

meer nieuws in het archief